Sverige kan ta emot 440 miljoner flyktingar

Det som är iögnfallande i denna andra flygtinpakt är att här även tas med i beräkningen att EU beräknat hur många flyktingar varje land maximalt kan ta emot, alltså kapaciteten på flygtingmottagandet. Tyskland till exempel beräknas ha en kapacitet på att ta emot 274 miljoner människor – medan Sverige estimeras kunna ta emot hela 440 miljoner! (tabell 12).

http://katerinamagasin.se/fns-dolda-flyktingpakt-sverige-kan-ta-emot-440-miljoner-flyktingar/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.