SVERIGE FORTSÄTTER KRIGA I AFGHANISTAN

Sverige ska även under 2020 delta i den pågående militära utbildningsinsatsen i Irak. Det föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. På grund av den osäkra utvecklingen i Irak föreslår utskottet att regeringen ska återrapportera till utrikesutskottet när läget kräver det eller minst en gång per kvartal. Sverige har deltagit i den militära utbildningsinsatsen i Irak sedan 2015. Insatsen sker på irakisk inbjudan och genomförs av den globala koalition som samarbetar för att bekämpa terrororganis

Source: Förslag om fortsatt svenskt deltagande i militära insatser i Irak – Riksdagen

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.