3 MILJARDER TILL SOMALIA

Juli 2018

Sveriges regering beslutade så sent som i början av juli om en ny strategi för Somalia där svenskt utvecklingssamarbete med landet fördubblas. Sveriges bistånd till Somalia kommer uppgå till 3 miljarder kronor för perioden 2018-2022 och möjliggör ett utökat stöd till Somalias pågående freds- och statsbyggnadsprocesser. Den nya samarbetsstrategin för Somalia gör Sverige till den globalt fjärde största givaren till landet.

Källa: Sverige en av värdarna för högnivåkonferens i Bryssel om fortsatta fredsansträngningar i Somalia – Regeringen.se

Den rödgröna regeringen ökar biståndet till Somalia till 3 miljarder kronor under en fyraårstid. Ja det var ju en bra prioritering, det är ju inte så att pengarna behövs i Sverige….

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.