SVERIGES KRIGANDE I AFGHANISTAN

sverige militär afghanistan nato

Januari 2019

   Under oktober 2018 lämnade Margot Wallström och Ann Linde in propositionen 2018/19:5 “Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings-och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan” till riksdagen. Propositionen handlar om att Sverige bör fortsätta sin militära närvaro i Afghanistan i Natos program som heter Resolute Support Mission (RSM). I den rödgröna övergångsregeringens proposition kan jag läsa att Sveriges uppdrag i RSM är utbildning- och rådgivning till de afghanska säkerhetsstyrkorna. I december 2018 så röstade riksdagen ja till fortsatt svensk militär närvaro i Afghanistan. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade nej.

   De svenska trupperna har inga stridande uppgifter förutom i fall av egenskydd. Den svenska styrkan består av 200 soldater. Kostnaden för den svenska militära närvaron i Afghanistan för år 2019 hamnar på cirka 55 miljoner kronor. Sverige har närvarat militärt i Afghanistan sedan år 2004.

sverige afghanistan_nato RSM_resoute support misson_

Bild ovan: Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade nej till fortsatt svensk militär närvaro i Afghanistan – sexklövern röstade ja.

 

“STÄRKER PARTNERSKAPET MED NATO”

   Den svenska regimen är stolt över att Sverige deltar i de militära insatserna i Afghanistan. I Wallströms och Lindes proposition så skriver man att svensk militär personal får “erfarenheter när man opererar internationellt” och det höjer försvarsmaktens förmåga att samarbeta med andra. Man menar även att Sveriges insats i Afghanistan bidrar till att “stärka Sveriges partnerskap med Nato”. Regeringen vill bidra till det internationella samfundets ansträngningar som går ut på att skapa säkerhet i Afghanistan. Internationella samfundet = EU, FN och diverse icke-statliga organisationer.

BAKGRUNDEN TILL KRIGET I AFGHANISTAN

   USA menade att det var Bin Laden som låg bakom terrorattacken 9/11 och krävde av Afghanistan att landet skulle utlämna Bin Laden till USA. Om inte, så skulle USA angripa Afghanistan militärt. Talibanregimen i Afghanistan gick inte med på USA:s villkor och i oktober 2001 så började USA att bomba Afghanistan och några månader senare så föll Talibanregimen. USA menade att man anföll Afghanistan i självförsvar. År 2003 så tog Nato kommandot över operationerna i Afghanistan. Nato bjöd sedan in alla världens länder att delta i kriget i Afghanistan. Enligt Wikipedia så har 43 olika nationer varit och kompiskrigat i Afghanistan.

Bild ovan: amerikanska soldater implementerar demokrati i Afghanistan.

SVENSKT BISTÅND
Sverige kommer sammanlagt att spendera närmare 5 miljarder kronor i bistånd till Afghanistan mellan åren 2014 – 2019. 

 

Video ovan: USATO ( = USA + Nato) bombade en civil konvoj i Afghanistan som resulterade i att 27 människor dog, barn och kvinnor inkluderat. Just denna helg hade Nato dödat 60 civila. Veckan före så dödade Nato 9 stycken civila i närheten. Även 10 poliser ska ha dödats av Natos bomber.
nato_barn_krig_usa_sverige_civila offer_war_warcrimes_krigsbrott_afghanistan

Bild ovan: de som får betala priset för Natos bombningar är civilbefolkningen.

Bild ovan: demonstrationer mot Kanadas involvering i kriget i Afghanistan.

Bild ovan: alla är inte lika förtjusta i Nato som Margot Wallström är.Relaterat:


Margot Wallström vill att Sveriges militära närvaro i Afghanistan skall fortsätta:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/fortsatt-svensk-militar-narvaro-i-afghanistan/

Nu har Nato etablerat en bas i Luleå:

https://www.norrbottensaffarer.se/nyheter/lulea/lulea-far-ett-lyft-tack-vare-f21-nm4980430.aspx

foton

Edgar Zessinthal [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Brindefalk from Karlskrona, Sweden [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

2018

 

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 


Januari 2019

 

Be the first to comment on "SVERIGES KRIGANDE I AFGHANISTAN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.