SVENSKT BISTÅND

20/11-2016
Sverige ger mest bistånd  i världen räknat som andel av BNI. Till råga på allt så ger Sverige bistånd till FN och Världsbanken.

Nyligen så skänkte Isabella Lövin 250 miljoner kronor extra till FN:s klimatpanel. Det var en slags respons till att Donald Trump vann presidentvalet.

FN “rekommenderar” att alla rika länder ska ge 0,7 % av sin BNP i bistånd. Hälften av Sveriges bistånd förmedlas via EU, FN och Världsbanken.

SIDA – som administrerar det svenska biståndet- har 30 miljarder i skattepengar år 2016 som ska gå till bistånd.

Det har också kommit kritik om att det inte finns öppenhet om hur svenska biståndspengar används inom FN. Sverige har indirekt gett bistånd till terrorgrupper såsom Jabbat al-Nusra via The Syrian Recovery fond.

 

 Referens

Cornucopia: svenskt bistånd

 

1 Comment on "SVENSKT BISTÅND"

  1. Bistånd skulle kunna vara bra, men idag går mycket från fattiga i rika länder – till rika i fattiga länder. 30 miljarder skulle kunna göra fantastisk nytta i Sverige. Vi skulle kunna ha ett försvar. Vägar och broar skulle kunna underhållas och om man var riktigt frän skulle skattebetalarna FÅ TILLBAKA SINA PENGAR .

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.