SKA SVENSKA MEDBORGARSKAP KUNNA ÅTERKALLAS?

Juli 2020

Migrationsverket fortsätter att  dela ut svenska medborgarskap som om det vore godis. Enligt grundlagen kan inte svenska medborgarskap återkallas, något som borde ändras på. 

svenskt medborgarskap_sverige_migrationsverket

Beviljade ansökningar om medborgarskap 2011 till 2019. Statistik från Migrationsverket.  År 2019 delade Migrationsverket ut 74 924 nya medborgarskap, år 2018 delade man ur 61 312 medborgarskap, år 2017 delade man ut 65 562 stycken. Godisutdelningen fortsätter som planerat. 

 

svenskt medborgarskap_2020_migrationsverket

Hittintills år 2020 är det 33 594 stycken som fått svenskt medborgarskap. Diagrammet visar vilka länder personerna kommer från. 

FÖRBJUDET ATT ÅTERKALLA MEDBORGARSKAP

I Sverige går det inte att återkalla svenska  medborgarskap i och med den lagändring som Palmeregeringen  instiftade 1976 (Grundlagsskyddet för svenskt medborgarskap ). Migrationsverket är den myndighet som beviljar medborgarskap och uppehållstillstånd och som man kan se i diagrammen ovan så delas dessa ut som om det vore godis. 

KRITERIER FÖR MEDBORGARSKAP

För att få svenskt medborgarskap krävs följande: 

  1. Personen ifråga måste ha permanent uppehållstillstånd.
  2. Kunna styrka sin identitet.
  3. Ha fyllt 18 år.
  4. Ha bott i Sverige en viss tid.
  5. uppehållsrätt eller uppehållskort (gäller dig som är EU-medborgare eller anhörig till EU-medborgare).
  6. Ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

Ett kriterium för att få svenskt medborgarskap är att man ska kunna styrka sin identitet något som Migrationsverket inte verkar vara speciellt noga med. Ett exempel på detta var när Nyheter Idag avslöjade att Iraks tidigare försvarsminister Najah al-Shammari levde i Sverige under namnet Najah al-Adeli. Som lök på laxen fick givetvis Najah al-Shammari gratis välfärd av  Försäkringskassan.

Ett annat exempel är de “ensamkommande flyktingbarnen” varav många av dem uppenbarligen är vuxna män. Ändå blir dessa personer klassificerade som minderåriga och får ID-handlingar som är falsarier.

Om en person har fått sitt uppehållstillstånd baserat på falska uppgifter kan personen ifråga fråntas uppehållstillståndet och utvisas ur landet tyvärr gäller detsamma inte för ett svenskt medborgarskap. 

Hur kommer det sig att de ansvariga tjänstemän som godkänner dessa ansökningar om uppehållstillstånd och medborgarskap kommer undan? Därför att Sverige inte har ett fungerande tjänstemannaansvar och således kan tjänstemän och politiker göra som de behagar.

MÅNGA INSTANSER KRÄVER GRUNDLAGSÄNDRING I FRÅGAN

Mer och mer röster hörs för att få till stånd en ändring i frågan gällande återkallande av medborgarskap. Advokaten Nima Rostami menar att en grundlagsändring måste till så att svenska medborgarskap kan återkallas. 

SVERIGEDEMOKRATERNA
Sverigedemokraterna har drivit frågan om återkallande av svenskt medborgarskap. I april 2016 var det omröstning i riksdagen i denna fråga men sjuklövern röstade ned förslaget. 

återkalla_svenska medborgarskap_sverigedemokraterna

I april 2016 röstades om möjligheten till grundlagsändring gällande återkallande av medborgarskap. Endast SD röstade för. 

MODERATERNA
Moderaterna är ett parti som propagerar för grundlagsändring så att medborgarskap ska kunna återkallas. Moderata riksdagsledamoten Lars Beckman är en som propagerar för grundlagsändring för att kunna återkalla svenska medborgarskap. Moderaten Gunnar Strömmer är en annan som arbetar mot en grundlagsändring i denna fråga. 

REGERINGEN LÖFVEN
Regeringen Löfven är inte intresserad av en grundlagsändring i denna fråga (då försvinner alla deras väljare). Detta uppenbarades i och med utredningsdirektivet år 2019 där man skippat iden om återkallande av medborgarskap.

Regeringen Löfven och dess myndigheter är mer intresserade av att integrera återvändande IS-terrorister i svenska samhället istället för att åtala dem. Bland annat så ger man terroristernas skyddad identitet.

På en skriftlig fråga från moderaternas Maria Malmer Stenegard nämner Morgan Johansson att Regeringen Löfven inte har några planer på att arbeta för återkallande av medborgarskap, inte ens när det gäller återvändande IS-terrorister. 

ALTERNATIV FÖR SVERIGE
Alternativ för Sverige är fortfarande utanför riksdagen men är det parti som hårdast driver frågan om återvandring samt hårdare krav vad gäller medborgarskap. 

 År 2015 menade Konstitutionsutskottet att återkallande av svenskt medborgarskap inte var på tapeten (betänkande 2015/16:KU15).

De flesta av våra grannländer har betydligt hårdare regler vad gäller nationellt medborgarskap. 

LÖSNING
Det behövs betydligt hårdare regler och krav samt även rätten att återkalla ett svenskt medborgarskap om Sverige överhuvudtaget ska kunna fungera som nation. Man bör vara betydligt mer restriktiv när det gäller att dela ut uppehållstillstånd. Läser man på lite grann vad gäller uppehållstillstånd verkar det nästan som om det räcker att en invandrare har en fast anställning för att kunna få permanent uppehållstillstånd och att man har varit folkbokförd i Sverige i två år.

En grundlagsändring måste ske inom detta område. De person som har fått medborgarskap på falska grunder ska kunna fråntas sitt medborgarskap. Det samma gäller asylsökande och dylika som lever ett kriminellt liv i Sverige. 

 

Migrationsverket: Fotograf: Tomislav Stjepic

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

Be the first to comment on "SKA SVENSKA MEDBORGARSKAP KUNNA ÅTERKALLAS?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.