ASYLPOLITIK FÖRSÄTTER SVERIGE I KRIS

18/10 – 2015

Den svenska flyktingpolitiken/migrationspolitiken sätter nya rekord. Bara i september månad så tog Sverige emot 25 000 flyktingar. Just nu är det cirka 2 000 personer per dag som söker asyl i Sverige och Sverige har hamnat i en krissituation

Platserna till asylmottagandet har helt enkelt tagit slut och det finns snart ingenstans att skicka de kommande asylsökande.  Sverige kommer att ha tagit emot ca 180 000 asylsökande flyktingar under 2015 – det högsta någonsin. 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.