SVERIGE EU-AVGIFT: 55 MILJARDER KRONOR?

Förhandlingar pågår om EU:s nästa sjuårsbudget. Bland annat föreslås Sverige betala 15 miljarder mer i avgift. Men frågan splittrar de svenska partierna: Regeringen säger nej, medan L, C och FI accepterar en höjning. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till ny sjuårsbudget, som ska börja gälla 2021. Bland annat vill den satsa mer på gemensamt gränsskydd och forskning. Dessutom behöver unionen kompensera för hålet i budgeten som Storbritannien lämnar efter sig. 15 miljarder mer från Sverige

Source: Storbråk väntar om svenska avgiften till EU | SVT Nyheter

EU-kommissionen vill att Sverige ska betala 55 miljarder kronor i EU-avgift årligen. Fatta vad vi hade kunnat göra för Sverige med dessa pengar istället för att kasta bort dem på ett överstatligt censurerande projekt som heter EU.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.