Stora Nato-övningar

Juni 2018

Stora Nato-övningar – Försök att skrämma Ryssland i aldrig skådad omfattning. I år har NATO redan organiserat ca 100 övningar, 20 procent mer än samma period år 2017. Sabre Strike-2018, en storskalig USA-ledd övning med 18 000 soldater från 19 NATO-medlemmar och partnernationer, pågår 3-15 juni. Omfånget har ökat stadigt för varje år. Det var 11 000 trupper år 2017, 9 000 år 2016, 6 000 år 2015, 4 700 år 2014 och 2000 år 2013 – det var så en relativt liten exercis förvandlades till den regelbundna grupperingen av avsevärd styrka i närheten av Rysslands gränser. Moskva uttryckte sin oro över detta vid sammanträdet mellan NATO och Ryssland den 31 maj.Denna multinationella övning som organiseras varje år sedan 2010 hålls på träningsområdena i Polen, Lettland, Litauen och Estland. Icke-NATO-länder som deltar är Finland och Makedonien. Luftangreppslandningar är en del av scenariot för att stärka kompetensen att inleda offensiv verksamhet.

Källa: Stora Nato-övningar – Försök att skrämma Ryssland i aldrig skådad omfattning | Anders Romelsjö på jinge.se

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.