NATO:S VAPENTESTER PÅ SVENSK MARK

nato sverige medlemskap_vidsel neat

vidsel test range_neat_nato_aurora 17_militära övningarSeptember 2017

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

Sverige låter Nato och utländska vapentillverkare prova sina senaste förstörelsevapen på svensk mark.  Övningsområdet för vapentest i Sverige heter North European Aerospace Test Range (NEAT). 

NORTH EUROPEAN AEROSPACE TEST RANGE

NEAT består av två områden: Esrange Test Range, vilket är  ett område norr om Kiruna  samt Vidsel Test Range som ligger nordväst om orten Vidsel i Norrbottens län. Ibland använder NEAT området emellan dessa två och det innebär att luftrummet för NEAT  kan bli 24 000 kvadratkilometer stort, det största militära övningsfältet i Europa.

vidsel test range_north european aerospace test range_esrange space center_nato_
North European Aerospace Test Ranges luftrum kan bli 24 000 kvadratkilometer stort – det största militära övningsområdet i Europa.

AUTENTISKA KULISSBYAR

Folk har olovligen tagit sig in på NEAT:s övningsområden och där har de hittat uppbyggda byar som liknar de i Irak och Afghanistan. Man såg även kulisser av skolor och sjukhus  samt att området hade rörande föremål som går via järnväg. Amerikanska flygvapnet meddelade att de var nöjda med kulisserna eftersom “förhållandena speglade den verksamhet som de amerikanska piloterna mötte i Afghanistan”.

vidsel test range_nato övningar_ neat_
Vapentillverkaren Raytheon testar sina vapen på NEAT. GBAD står för Ground Based Air Defense. Syftet är att tillintetgöra andra missiler eller fiendens flygkraft. HAWK står för Homing All The Way. Homing = målsökande.

 Svenska staten drar in cirka 200 miljoner kronor per år på  uthyrnings-verksamheten och Peter Hultqvist är givetvis en stor fan av NEAT.

Video ovan: aktivistgruppen Ofogs video om NEAT. Videon konstaterar att Sverige har varit en röst för freden i världen men detta har nu ändrats bland annat tack vare NEAT där man bjuder in Natoländer och vapentillverkare som får prova sina förstörelsevapen. Videon nämner bland annat att länder såsom Spanien, Italien, Nederländerna, Ungern,  USA med flera har övat här. Videon visar även den demonstration som Ofog gjorde år 2011. 

VIDSEL TEST RANGE

Vidsel Test Range förvaltas av Försvarets materielverk (FMV) och Swedish Space Corporation (SSC). Vidsel Test Range byggdes 1958 och användes då av svenska försvaret. Först hette det Robotsförsöksplats Norrland men numera har man det mer internationella namnet Vidsel Test Range. I början på 2000-talet gjordes en utredning som hette “Snö, mörker och kyla” och denna utredning gav klartecken till internationell verksamhet på Vidsel från och med år 2004.

Video ovan: reklamfilm för NEAT

VÄRLDENS VAPENTILLVERKARE ÖVAR PÅ NEAT

Det visade sig att mången utländsk militär och vapentillverkare var intresserad av att provspränga på svensk mark. Nato är en återkommande besökare på NEAT och  länder såsom USA, Tyskland, Finland, Schweiz, Danmark, Storbritannien, Italien, Norge, Portugal och Turkiet har övat på NEAT. På Vidsel Test Range har man testat vapen som används av militären i Bahrain, Pakistan, Thailand,  Tunisien, Förenade Arabemiraten, Indonesien, Singapore, Venezuela och ett antal Europeiska länder. Det har hänt att vapen har testats på NEAT för att sedan direkt användas i  krigszoner runt om i världen.

obemannade drönare_vidsel_nato sverige_
Obemannade drönare eller UAV:s (Unmanned Aerial Vehicles) testas ofta på Vidsel Test Range. UAV:s används ofta av USA och Nato där operatören till drönaren sitter i en militärbas i USA och attackerar människor i ett annat land. Attackerna sker oftast helt godtyckligt.

På sajten Ofog så hittar man en lista över olika vapentillverkare och vad de har testat i Norrbotten. Här är några exempel: 

  • Det amerikanska vapenföretaget Raytheon har provat sina Tomahawk-missiler på NEAT.
  • Missilen Storm Shadow har testats på NEAT. Nato använde Storm Shadow under Libyenkriget.
  • USA och Nato brukar öva med sina legendariska B 52 bombplan på NEAT.  Nato och USA använde B 52 till att bomba Irak i ruiner.
  • Den svenska drönaren Örnen har testats på NEAT. Örnen har  använts i kriget i Afghanistan.

Video ovan: vapentillverkaren  MBDA testar sina vapen på Vidsel Test Range

Videon ovan: USA och Nato implementerar demokrati i Irak.

P.S. Oroa dig inte för om vi svenskar kommer att få rösta om Sverige ska bli medlem i Nato eller inte – Sverige övar regelbundet tillsammans med Nato (till och med på  svensk mark) så Sverige är i princip redan medlem i Nato. Det politiska etablissemanget råkade bara glömma bort att fråga vad svenska folket tyckte om saken. I och med att Peter Hultqvist såg till att värdlandsavtalet med Nato undertecknades så har nu Nato full access till svensk mark i händelse av krig.

Nu kommer allt att bli tryggt i Östersjön.

Relaterat:

Proletären om North European Aerospace test Range:

http://www.proletaren.se/inrikes-ovrigt/nato-testar-sina-vapen-pa-svensk-mark

Ofog:

 http://ofog.org/verksamhet-pa-neat

Nato övar i Sverige:

https://www.expressen.se/nyheter/inloggad/nato-vapnen-testas–mitt-i-norrbotten/

FotoBy Map_of_Sweden_(polar_stereographic).svg: Koyosderivative work: Berg2 (Map_of_Sweden_(polar_stereographic).svg) [Public domain], via Wikimedia Commons

2 Comments

  1. Ännu en onyanserad blogg som inte tar upp den ryska upprustningen. Vill man ha verklig fred behöver denna, samt ryssarnas egen retorik bemötas också.

    Sedan förstår jag inte hur Esrange kan räknas in i detta område! Att dessutom förbinda dem med två korridorer över två påstått folktomma områden är ett absurt retoriskt grepp som inte ens dåren Trump hade kommit på. De ”folktomma områdena” är dessutom rätt tätt bebodda med bland annat Kiruna…

  2. Vore kanske bra att bjuda in ryssarna också så att de lär sig hur man unfviker att bomba sjukhus…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.