03/12/2023

2 thoughts on “NATO:S VAPENTESTER PÅ SVENSK MARK

  1. Ännu en onyanserad blogg som inte tar upp den ryska upprustningen. Vill man ha verklig fred behöver denna, samt ryssarnas egen retorik bemötas också.

    Sedan förstår jag inte hur Esrange kan räknas in i detta område! Att dessutom förbinda dem med två korridorer över två påstått folktomma områden är ett absurt retoriskt grepp som inte ens dåren Trump hade kommit på. De ”folktomma områdena” är dessutom rätt tätt bebodda med bland annat Kiruna…

  2. Vore kanske bra att bjuda in ryssarna också så att de lär sig hur man unfviker att bomba sjukhus…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.