Stoppa förslag om maxdoser på kosttillskott! – Skrivunder.com

Vi behöver din hjälp! Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ”utreda och vid behov införa föreskrifter om maximidoser”. Men livsmedelsverket har istället för att utreda behovet direkt påbörjat arbetet med att ta fram gränsvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Om du vill behålla rätten att kunna ta ansvar för din hälsa genom att bestämma om och när du vill ta extra näringstillskott i verksamma, adekvata och säkra doser så skriver du på denna namninsamling – annars riskerar det

Source: Stoppa förslag om maxdoser på kosttillskott! – Skrivunder.com

Livsmedelsverket/EU vill begränsa värdena i kosttillskott.

1 Comment on "Stoppa förslag om maxdoser på kosttillskott! – Skrivunder.com"

  1. Thomas Kuylenstierna | 2022-09-05 at 5:00 pm | Reply

    Dvitamin minst 4000 IE per dag behövs

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.