RÄTTEN ATT BLI GLÖMD

0-1 Oktober 2017 Tack vare EU-domstolens dom från 2014 så kan sökmotorer bli förbjudna att  länka till material som anses vara ”oriktigt, irrelevant, överflödigt eller sakna allmänt intresse”. Principen kallas ‘rätten att bli glömd’. VILLE HA BORT LÄNKAR TILL ”KÄNSLIG INFORMATION” Mario Costeja Gonzalez från Spanien hamnade i ekonomiskt trångmål på 1990-talet och var tvungen … Fortsätt läsa RÄTTEN ATT BLI GLÖMD