EU PÅTVINGAR SÖKMOTORER ATT AVLÄNKA TILL SAJTER

Oktober 2017 Om en person finner material på internet om sig själv som denne anser vara “oriktigt, irrelevant, överflödigt eller sakna allmänt intresse” så kan den personen kräva att sökmotorer såsom Goggle avlänkar till sajten … Continue reading EU PÅTVINGAR SÖKMOTORER ATT AVLÄNKA TILL SAJTER