EU PÅTVINGAR SÖKMOTORER ATT AVLÄNKA TILL SAJTER

EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt
ngen licens behövs

Oktober 2017 Om en person finner material på internet om sig själv som denne anser vara “oriktigt, irrelevant, överflödigt eller sakna allmänt intresse” så kan den personen kräva att sökmotorer såsom Goggle avlänkar till sajten som innehåller den informationen. Principen kallas ‘rätten att bli glömd’ och klubbades igenom som EU-lag år 2014.      Mario Costeja…

This content is for Standard members only.
Login Join Now