ÄR EU:S COPYRIGHTDIREKTIV ETT HOT MOT INTERNET?

Juni 2018

EU har klubbat igenom ett copyrightdirektiv som  kan innebära  ett  kontrollerat och begränsat internet.

Den 20:e juni 2018 så röstade JURI (Europaparlamentets juridiska utskott) för att godkänna EU:s nya copyrightdirektiv. Copyrightdirektivet är ett förslag från EU-kommissionen. Det officiella syftet var bland annat att harmonisera regelverket gällande upphovsrätten inom EU (EU gillar att harmonisera – då uppnår de centraliserad kontroll). Copyrightdirektivet ingår i EU:s plan som kallas en inre digital marknad. 

Artikel 11 och 13 i copyrightdirektivet är i fokus. 

UPPLADDNINGSFILTER

Sajten Feber skriver:

Artikel 13 är framtagen för att skydda kreatörers rättigheter på nätet så att inte deras material laddas upp olovligen på olika plattformar på nätet. Enligt Artikel 13 måste alla plattformar, där det finns möjlighet att ladda upp material, implementera funktioner som automatiskt raderar saker som laddas upp utan rättighets-innehavarnas tillstånd.

Slut citat.

LÄNKSKATT

Artikel 11 brukar kallas för länkskatten och innebär i korthet att plattformar måste betala för att länka till nyhetssajter (jo det är sant).

Svt:

Artikel 11 handlar om att skydda nyhetsmediers upphovsrätt och kan försvåra för kommersiella aktörer att sprida till exempel artiklar utan att tjäna pengar på detta. Det kan innebära en licensavgift för att länka till en nyhetsartikel – om du själv har intäkter från exempelvis reklam på ditt företags hemsida eller din personliga blogg.

Slut citat.

Det finns en lag som heter fair use ( i Sverige: citaträtten) vilket innebär att det är lagligt att använda citat och klipp från filmer och tidningar i syfte att recensera, kritisera osv. Denna rätt kan hamna i blåsväder på grund av copyrightdirektivet.

Video nedan: EU-parlamentarikerna Max Andersson och Julia Reda diskuterar EU:s copyrightdirektiv. Både Max Andersson och Julia Reda är emot förslaget. Julia Reda har länge varnat för EU:s kommande copyrightdirektiv.

OLIKA SCENARIOS

 Om vi användare på Facebook vill lägga in en länk till en dagstidning så måste Facebook skriva ett avtal med den tidningen, och betala tidningen, för att få tillstånd att länka till tidningen. Om Facebook inte har ett sådant avtal så kommer vi inte att kunna länka till dagstidningar.  Detsamma gäller foton, videos med mera. Möjligheten för oss att länka och publicera är således i farozonen.

Hur kommer det att gå för en sajt som till exempel Reddit som uteslutande sysslar med länkning? 

artikel 13_EU_julia reda_copyrightdirektivet_internet

EU-parlamentarikern Julia Reda har länge varnat för EU:s Copyrightdirektiv.

Sajten Cornucopia skriver:

– Lagen om länkningsförbud ska gälla 20 år retroaktivt. Ett alternativ var endast 5 år retroaktivt. Retroaktiviteten avser alltså länkar till allt publicerat de senaste 20 åren. Webbpublicering är pågående publicering och alla gamla webbsidor omfattas alltså, om de länkar till en högst 20 år gammal nyhetsartikel.

Stora IT-jättar kan ha råd med ett uppladdningsfilter men det kommer andra mindre bemedlade plattformar inte att ha och således kan dessa bli tvungna att lägga ned sin verksamhet. Wikipedia och många andra sajter är i farozonen.

eu copyrightdirective_censorship_axel voss

Den högsta ansvariga för EU:s copyrightdirektiv är EU-parlamentarikern Axel Voss från gruppen EPP. I EPP hittar vi svenska moderaterna och kristdemokraterna.

 

Video nedan: Joakim Jardenberg från Bredband2AB talar om  EU:s copyrightdirektiv.

SYNPUNKTER

EU-parlamentarikern Max Andersson:

“Uppladdningsfilter riskerar att slå undan benen på internet som vi känner det idag. Det finns en risk att många hemsidor på nätet där människor kan ladda upp foto, video och text inte kommer att ha kommer att ha råd med dessa filter”.

EU-parlamentarikern Fredrik Federley:

“Det går inte att lägga en sådan här länkskatt. Det skulle kosta till exempel Facebook miljarders miljarder och den kostnaden skulle de skjuta vidare på användarna. Konsekvensen blir att folk inte vågar dela någonting och då stryps hela internet”.

Internetoperatören Bahnof:

Filtreringen kommer skötas av en robot som förutom att identifiera olovlig användning av upphovsrättsskyddat material troligtvis även kommer plocka upp parodier, citat och annan laglig återanvändning. Memes, covers, remixer, satir, fanart, open source-koder, m.m. som frodats i vårt öppna internet kommer fastna i näten, men till skillnad från YouTube där material laddas upp på lika villkor och därefter flaggas, varnas eller raderas om det bryter mot regler, innebär den här metoden att materialet blockeras från att laddas upp överhuvudtaget.

Resultatet är censur, övervakning och hotad yttrandefrihet. Direktivet ska skydda upphovsmän från intrång, men kommer i praktiken begränsa ALL användning och göra det omöjligt att dela med sig och nå ut via open source.

Video nedan: Henrik Jönsson pratar om EU:s copyrightdirektiv.

SVERIGE SADE JA

Svenska politiska grupper som röstade för detta förslag var Moderaterna,  Kristdemokraterna,  Folkpartiet och Centern. Den svenska regeringen röstade ja till förslaget i Ministerrådet i denna fråga.

helene fritzon_ministerrådet_copyrightdirektivet_EU

För att Copyrightdirektivet ska godkännas måste det först godkännas av EU:s Ministerråd innan det blir omröstning i EU-parlamentet. Ministerrådet består av en representant från varje EU-land. Socialdemokraten Helene Fritzon representerade Sverige i fråga om Copoyrightdirektivet och Fritzon sade ja till direktivet .

VAD DU KAN GÖRA

Nästa steg är att detta ska röstas om i EU-parlamentet i september 2018.  Om du vill ha ett fritt internet så rekommenderar jag dig att kontakta ledamöter i Europaparlamentet. Faktum är att jag rekommenderar dig att kontakta dessa ledamöter även fast förslaget skulle gå igenom. Låt dem veta att vi vet.

Tro heller inte att EU-ledamöter inte blir påverkade av opinion för det blir de.  Max Andersson har fått ta emot mycket mail från EU-medborgare rörande copyrightdirektivet:

“Det blockerar min inbox, jag har fått tre tusen mejl och min kollega Bodil Valero har fått femton tusen mejl, det är mer än vad jag har varit med om under hela min tid i EU-parlamentet”.

Bra jobbat alla som har varit med och kontaktat ledamöter i Bryssel.

På nedanstående sajt så hittar du ledamöterna i Europaparlamentet. Där finns kontaktuppgifter till deras Facebook, Twitter och e-post.  Du kan till exempel sätta pekaren på “e-mail adress” och högerklicka samt sedan kopiera dennes e-post adress. Jag rekommenderar dig att spendera lite tid på att kontakta i alla fall några av dessa ledamöter.

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/full-list.html

Här är mailadresser till svenska EU-parlamentariker. Kontakta dem och säg din mening.

lars.adaktusson@europarl.europa.eu
max.andersson@europarl.europa.eu
malin.bjork@europarl.europa.eu
annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu
jakop.dalunde@europarl.europa.eu
linnea.engstrom@europarl.europa.eu
fredrick.federley@europarl.europa.eu
christofer.fjellner@europarl.europa.eu
aleksander.gabelic@europarl.europa.eu
jytte.guteland@europarl.europa.eu
anna.hedh@europarl.europa.eu
gunnar.hokmark@europarl.europa.eu
olle.ludvigsson@europarl.europa.eu
peter.lundgren@europarl.europa.eu
soraya.post@europarl.europa.eu
jasenko.selimovic@europarl.europa.eu
marita.ulvskog@europarl.europa.eu
bodil.valero@europarl.europa.eu
cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu
kristina.winberg@europarl.europa.eu

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.
PRENUMERERA/SUBSCRIBE

Relaterade artiklar:

Bonniermedia och det svenska politikeretablissemanget pushar för restriktioner på sociala medier:

jmm.nu Bonniermedia och censuren

EU: s “rätten att bli glömd” – innebär den ytterligare begränsningar av internet?

jmm.nu EU och rätten att bli glömd

YouYube plockar bort konservata kanaler på YouTube. Vem står på tur?

jmm.nu YouTube censurerar kanaler

 

foto:

Gureetto licens 2.0

 eu2018bg   licens 2.0

okfd. Licens 2.0

Sebastiaan ter Burg from Utrecht, The Netherlands [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

Be the first to comment on "ÄR EU:S COPYRIGHTDIREKTIV ETT HOT MOT INTERNET?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.