STOPPA EU FRÅN FÖRSTÖRA DELNINGEN PÅ INTERNET

Mars 2018

I April så kommer JURI (en kommitte inom EU) att rösta för EU:s Copyright Directive. Detta direktiv kan innebära att det blir stopp för att dela material på sociala plattformar om inte den sociala plattformen ifråga har fått godkänt av upphovsmannen bakom det uppladdade. EU kommer att kräva att plattformen i fråga måste ha ett filter med som “godkänner” vad som får laddas upp eller inte.

Även fast detta låter fint så menar många kritiker att detta är början på en omfattande censur från EU på sociala plattformar där bara “korrekt” innehåll får visas.  Det innebär även att EU ska bestämma vad som får visas och inte visas på sociala plattformar.

Längst ned på denna sida har du länk till   JURI-ledamoten Julia Reda som länge har varnat för det som kallas EU:s upload filter.

Jag rekommenderar starkt att du kontaktar de ledamöter som finns i JURI. Du har mailadresserna nedan. Du kan även använda listan för att kontakta dem på Twitter. Tro inte att ledamöter struntar i folkopinion, de gör de inte. Din röst är viktig.

Du kan till exempel fråga om  ledamoten ska rösta för att exkludera artikel 13 i EU Copyrigth Directive.

Hi,

Are you gonna vote for exclude the software repositories (Article 13) in the EU Copyright Directive?

Best regards

(name)

 

pavel.svoboda@europarl.europa.eu

lidiajoanna.geringerdeoedenberg@europarl.europa.eu

jean-marie.cavada@europarl.europa.eu

laura.ferrara@europarl.europa.eu

mady.delvaux-stehres@europarl.europa.eu

max.andersson@europarl.europa.eu

joelle.bergeron@europarl.europa.eu

marie-christine.boutonnet@europarl.europa.eu

kostas.chrysogonos@europarl.europa.eu

brian.crowley@europarl.europa.eu

rosa.estaras@europarl.europa.eu

enrico.gasbarra@europarl.europa.eu

mary.honeyball@europarl.europa.eu

sajjad.karim@europarl.europa.eu

sylvia-yvonne.kaufmann@europarl.europa.eu

gilles.lebreton@europarl.europa.eu

antonio.marinhoepinto@europarl.europa.eu

jiri.mastalka@europarl.europa.eu

emil.radev@europarl.europa.eu

julia.reda@europarl.europa.eu

evelyn.regner@europarl.europa.eu

jozsef.szajer@europarl.europa.eu

axel.voss@europarl.europa.eu

francis.zammitdimech@europarl.europa.eu

tadeusz.zwiefka@europarl.europa.eu

isabella.adinolfi@europarl.europa.eu

mario.borghezio@europarl.europa.eu

daniel.buda@europarl.europa.eu

sergio.cofferati@europarl.europa.eu

jane.collins@europarl.europa.eu

pascal.durand@europarl.europa.eu

angel.dzhambazki@europarl.europa.eu

evelyne.gebhardt@europarl.europa.eu

luis.degrandespascual@europarl.europa.eu

antanas.guoga@europarl.europa.eu

jytte.guteland@europarl.europa.eu

heidi.hautala@europarl.europa.eu

constance.legrip@europarl.europa.eu

stefano.maullu@europarl.europa.eu

angelika.niebler@europarl.europa.eu

jens.rohde@europarl.europa.eu

virginie.roziere@europarl.europa.eu

viktor.uspaskich@europarl.europa.eu

rainer.wieland@europarl.europa.eu

tiemo.woelken@europarl.europa.eu

kosma.zlotowski@europarl.europa.eu

stanislawjozef.zoltek@europarl.europa.eu

Referenser

Kommittén JURI och dess ledamöter:

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/members.html

Nedan: Julia Reda är en ledamot i JURI som länge har varnat för EU:s så kallade “upload filter”. Läs mer:

 

https://juliareda.eu/2018/02/voss-upload-filters/

Nedan: Openmedia är en plattform som kämpar mot EU:s förslag till inskränkningar till delningen på sociala plattformar. Donera gärna en slant för att hjälpa dem.

https://act.openmedia.org/copyrightactionbrussels/donate?src=162444

 

Be the first to comment on "STOPPA EU FRÅN FÖRSTÖRA DELNINGEN PÅ INTERNET"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.