STOPPA EU FRÅN FÖRSTÖRA DELNINGEN PÅ INTERNET

Mars 2018 I April så kommer JURI (en kommitte inom EU) att rösta för EU:s Copyright Directive. Detta direktiv kan innebära att det blir stopp för att dela material på sociala plattformar om inte den sociala plattformen ifråga har fått godkänt av upphovsmannen bakom det uppladdade. EU kommer att kräva att plattformen i fråga måste…

This content is for Standard members only.
Login Join Now