Stockholms stads finansborgarråd och miljö- och klimatborgarråd… – Moderaterna i Stockholms stad

Onsdag 9 oktober till fredag 11 oktober arrangeras C40 World Mayors Summit då borgmästare från hela världen samlas i Köpenhamn för att diskutera den globala klimatutmaningen och sätta upp gemensamma mål. Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd och Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd deltar båda på mötet och är dessutom talare på olika seminarium som bland annat berör luftkvalitet, hållbar stadsplanering och klimatsmart mat. C40 är ett globalt nätverk som samlar de största städerna i världen och

Source: Stockholms stads finansborgarråd och miljö- och klimatborgarråd… – Moderaterna i Stockholms stad

Även moderaterna är klimatfanatiker.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.