STOCKHOLMS STAD VILL MINSKA BILISMEN I STOCKHOLM FÖR KLIMATETS SKULL (AGENDA 2030)

Oktober  2021

Stockholms Stad eftersträvar beteendeförändringar hos stockholmarna så att det blir lättare att genomföra klimatomställningen. Detta står i Stockholms stads budgetförslag för 2022-2024 som presenterades i oktober 2021 där man deklarerar stadens vision för de närmaste åren. Bland annat har man bestämt att bilismen i Stockholm måste minska. 

Av: Jan Malmstad

    I oktober 2021 kom finansborgarrådet Anna-König Jerlmyr (M) med kommunens budgetförslag för  åren 2022-24 (länk längst ned).  I detta budgetförslag börjar man med att rosa vaccineringen och menar att detta håller sjuktalen nere och att vaccineringen “ger hopp om framtiden”. Man rosar även det ökade hemarbetet som har skett under pandemin eftersom detta har gett “positiva effekter vid klimatpåverkan”.

   Man skriver att en ny tid nu nalkas som bland annat innebär “förändrade beteenden och vanor “ (så att staden kan genomföra klimatomställningen).   

stockholm stad_klimatomställning_agenda 2030_anna könig

Bild ovan: Finansborgarrådet Anna-König Jerlmyr & Co  i Stockholms kommunförvaltning eftersträvar beteendeförändringar hos stockholmarna så att klimatmålen kan uppnås. Foto: Lieselotte van der Meijs .

 

ÄGA ELLER HA TILLGÅNG TILL BIL

   I budgetförslaget skriver man att trafiken i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030  och Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt senast år 2040. När det gäller trafiken i Stockholm ska man arbeta för elektrifiering, biodrivmedel och ett transporteffektivt samhälle och ledorden vad gäller trafik i Stockholm kommer att vara att så många som möjligt ska gå, cykla eller åka kollektivt. Man vill att stockholmarna ska dela på fordon via så kallade bildelningspooler och man vill flytta fokus från ägande av bil till tillgång till bil.

   Man skriver att utsläppen från biltrafiken i Stockholm måste minska om vi ska kunna nå klimatmålen och detta mål uppnås genom teknikutveckling, utbyggd kollektivtrafik och minskad biltrafik. När det blir mindre bilar i Stockholm så kommer det bli lättare för de som verkligen behöver bilen att komma fram, såsom till exempel transporter och  utryckningsfordon. Stockholm Stad kommer att vidta ambitiösa åtgärder för att uppnå miljövänligare transporter och detta kommer att ske genom kraftfulla (ekonomiska) styrmedel och underlättandet för klimatsmarta transportlösningar såsom till exempel bilpooler och självkörande fordon.

SÄNKTA HASTIGHETER

  Till år 2030 ska man ha kraftigt minskade koldioxidutsläpp och detta kommer man bland annat att uppnå med  att sänka hastigheterna för bilar. Man kommer att stänga av gator bland annat genom att sätta upp pop up parker.  Man vill även att trafiknämnden ska inrätta geofencing för hastighetsefterlevnad av stadens tjänstebilar. Geofencing innebär att bilar kan kontrolleras på distans. 

   Man vill skapa “fysiska strukturer” som gör det mer miljövänligt och minskar koldioxidutsläppen (man kommer att sätta upp hinder för att stoppa bilismen). Man kommer att främja mobilitetstjänster (främja andra transportmedel än bilen). Man kommer att höja böterna ytterligare för avvikelser från trafikordningsplaner (det ska kosta att ha bil).

minskad bilism_klimatomställningen_stockholm stad_bilfriga gator

Bild ovan: i syfte att minska bilismen i Stockholms innerstad kommer man att sätta upp mer pop up- parker liknande denna ovan som finns vid Humlegården, Stockholm. 

 

AGENDA 2030 OCH HÅLLBAR UTVECKLING

   Stockholms stads budgetförslag baseras helt och hållet på Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling och man refererar regelbundet till denna agenda i texten. Varje gång du hör orden “hållbarhet” eller “ekologisk, social och ekonomisk” så handlar det om Agenda 2030. Engelska: sustainable development. Nedan utdrag ur budgetförslaget. 

tätbyggen_stockholm_bostäder_hållbar utveckling_parkeringsplatser

   Det är Stockholms kommunfullmäktige som bestämmer parkeringsavgifter och i och med att staden vill minska bilismen ska vi nog räkna med höjda parkeringsavgifter. Det är även kommunfullmäktige som bestämmer priser för kollektivtrafiken. När denna artikel skrives kostar ett månadskort i Stockholm 970 kronor, det börjar bli riktigt, riktigt dyrt att åka kollektivt. Vilket i sin tur rimmar dåligt med det faktum att de vill att så många som möjligt ska åka kollektivt? 

ENERGIEFFEKTIVISERING OCH KONTROLLERAD ENERGIFÖRBRUKNING

   När det gäller klimat och miljö står det att man vill att eldning med fossil olja ska ha upphört till år 2025. Man vill motverka motverka klimatförändringarna genom att lagra koldioxid och ha biokolsanläggningar. Man ska minska stadens energianvändning eftersom det är en viktig del i att minska stadens klimatpåverkan (energieffektvisering). Man kommer att energieffektivisera fastigheterna i staden och man vill skapa engagemang och påverka attityder och beteenden. Staden ska mäta koldioxidutsläppen från livsmedel och måltider som har att göra med stadens verksamheter.  Staden ska vara världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalet och man vill att Stockholm ska vara den internationella förebilden. 

   Man kommer att utreda lämpliga biotopskyddsområden i syfte att stärka den biologiska mångfalden och detta kommer att göras tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden. Man kommer att söka efter fler lämpliga biotopskyddsområden. (Natura 2000-områden). 

DEBITERAD VATTENFÖRBRUKNING (TACK EU)

   Energieffektiva fastigheter kan innebära att man vill ha sänkta temperaturer i fastigheten. Man kan komma att kontrollera din vatteförbrukning så att du inte “överförbrukar” .  Detta kan ske tack vare vårt medlemskap i EU. Man kommer att rekommendera snålspolande duschmunstycke när du duschar och att du inte ska duscha så länge och så vidare. 

   Cirkulär ekonomi innebär att vi ska använda våra prylar längre och inte köpa så mycket nytt eftersom detta inte är hållbart. För att få oss att göra detta kommer man att göra skattehöjningar på nya varor.

   Fler biotopsskyddsområden innebär att gröna zoner blir fredade. Det finns även EU-projekt såsom Natura 2000 där man skapar fredade naturreservat (såsom till exempel på slite Gotland bredvid Cementas anläggning). 

hållbart stockholm_agenda 2030_hållbar utveckling_ cikrulär ekonomi

Bilden ovan tog jag på Hamngatan, Stockholm. Här pushar staden det som kallas för “cirkulär ekonomi”. Vi ska inte handla så mycket nya saker, eftersom det inte anses vara hållbart, istället ska vi nyttja våra gamla prylar så länge vi kan – direkt från Agenda 2030. 

minskad bilism_stockholm stad_hållbar utveckling_hellden_miljöpartiet_klimatet

Bild ovan: i den gröna sköna innerstaden kommer bilismen att vara minimal. Istället kommer Stockholm att vara en “levande stad där människor kan träffas”. 

 

hagatornen solna_hållbart byggande_klimatförändringarna_tätbyggnation

Bild ovan: Hagatornen i Solna Stockholm under uppbyggnad. Denna skapelse är ett exempel på hållbart byggande. Hållbart byggande innebär att man bygger tätt, man bygger ihop stadsdelar, man bygger högt, man bygger ofta i trä och man bygger få parkeringsplatser vid nybyggnation. Tydligen ska denna byggstil rädda planeten från de fruktansvärda klimatförändringarna. 

STOCKHOLM VATTENFESTIVAL – MARKNADSFÖRING AV HÅLLBAR UTVECKLING

   Stockholm Business Region AB ska tillsammans med Stockholms Hamn AB, kulturnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra en vattenfestival i Stockholm i samband med World Water Week. Syftet med vattenfestivalen är att marknadsföra hållbar utveckling. 

Efter kommunalvalet 2018 styrs Stockholms Stad av Moderaterna (M), Liberalerna (L), Miljöpartiet (MP), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD).

MIN KOMMENTAR
Om du undrar varför allt blir dyrare och krångligare med att äga bil så har du svaret här – politikernas vurm för Agenda 2030 och hållbar utveckling. Bilen är inte “hållbar“. 

 

FOTON:

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Holger.Ellgaard  licens 4.0

REFERENSER

Regeringen Löfven  om hållbara städer och Agenda 2030

EU, Agenda 2030 och bilbränslen

Stockholm stad – ledande för Agenda 2030

Stockholms Stads budgetförslag 2022-2024 

 

 

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "STOCKHOLMS STAD VILL MINSKA BILISMEN I STOCKHOLM FÖR KLIMATETS SKULL (AGENDA 2030)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.