STIG HENRIKSSON KU-ANMÄLER ALLIANSEN

Vänsterpartisten Stig Henriksson KU-anmäler den förra regeringen – Alliansen – eftersom Alliansen inte lät ärendet om Värdlandsavtalet med Nato gå igenom Utrikesnämnden innan avtalet undertecknades.

Enligt sajten Syre så har Vänsterpartiets Stig Henriksson har nu lämnat in en KU-anmälan på den förra regeringen. Anmälan grundar sig på att Alliansregeringen inte lät frågan om värdlandsavtalet med Nato gå via Utrikesnämnden innan avtalet undertecknades. Enligt Stig Henriksson så ska regeringen – enligt regeringsformen – informera och överlägga med Utrikesnämnden när det gäller “utrikesärenden av största vikt”. Stig Henriksson säger:

– Det är anmärkningsvärt att ett så viktigt avtal inte togs upp i Utrikesnämnden. Det hade varit naturligt.

Enligt Stig Henriksson så blev utrikesnämnden ignorerad och istället så skedde undertecknandet av värdlandsavtalet med Nato i stor brådska och undertecknandet låste fast den kommande regeringen. Stig Henriksson säger också:

– Ett problem är att det på alla dessa sidor i avtalet inte finns ett resonemang om på vilket sätt det förbättrar vår säkerhet. Det inte står inte heller ett ord om kärnvapnen, vilket borde vara givet när vi skriver på ett avtal med en kärnvapenallians.

Stig Henriksson vill se en granskning av  Carl Bildt och Karin Engström eftersom det var dessa två personer som stod för att undertecknandet av värdlandsavtalet gjordes och att det gjordes i smyg och utan de rätta procedurerna.

Värdlandsavtalet innebär att Nato får ta in kärnvapen på svensk mark, Nato får attackera ett annat land från svensk mark, Natosoldater får inte ställas till svars för eventuella övergrepp i krig i Sverige,  Nato får etablera högkvarter i Sverige både i fredstid och i krigstid, Sverige är skyldiga att organisera och skydda Natopersonal på svensk mark, Sverige blir tvungen att lämna ut all data om dess infrastruktur etc.

Referenser:

Syre: Stig Henriksson KU-anmäler Alliansregeringen  

Agneta Norberg

 Foto

Johan Fredriksson [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "STIG HENRIKSSON KU-ANMÄLER ALLIANSEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.