ÄR “KLIMATHOTET” ETT GIGANTISKT LURENDREJERI?

klimathotet_isbjörnar_arktis

September 2020

Staffan Wohrne är doktor i tillämpad elektronik. Wohrne ger regelbundet föreläsningar om klimatfrågan och han menar att teorin om det påstådda klimathotet baseras på omfattande vetenskapliga felaktigheter. 

Video ovan: Staffan Wohrne ger sin syn på det så kallade klimathotet. 

KOLDIOXID HAR INGET MED TEMPERATURÖKNINGEN ATT GÖRA

Wohrne menar att koldioxid är en gas som är en förutsättning för allt liv på jorden. Halten för koldioxid i atmosfären är cirka o,4 promille, om halten minskar till 0,15 promille så upphör all växtlighet på jorden och därmed allt liv. Wohrne visar ett diagram över jordens temperatur över 500 000 år  där man kan se att normaltillståndet tycks vara istid. Vi befinner oss nu i den senaste värmeperioden som kallas Holocene. Runt år 1850 började det bli varmare igen och i den fasen befinner vi oss nu. Temperaturökningen är för närvarande cirka 1 grad per hundra år. Ångmaskinen gjorde sin entre under 1800-talet  och kolförbränningen ökade markant. Kolförbränningen har tyvärr sammanblandats med människans utsläpp av koldioxid som något som påverkar klimatet och orsakar en global uppvärmning.  Wohrne visar ett diagram som visar att det inte finns något samband mellan koldioxidhalten i atmosfären och jordens temperatur. Temperatur och koldioxid verkar inte ha med varandra att göra. Koldioxid är livets gas och man bör se det som någonting positivt; det växer bättre, ökenområden minskar  osv. 

staffan wohrne_koldioxid_temperatur_klimat

Koldioxidhalten i atmosfären har ingenting att göra med jordens temperatur.

MÄNNISKANS PÅVERKAN ÄR FÖRSUMBAR

Den totala växthuseffekten från atmosfären är cirka 34 grader och koldioxid står för ungefär 4 grader. Wohrne förklarar hur ett ökning av halten koldioxidhalten i atmosfären ger ett väldigt  litet tillskott till växthuseffekten och temperaturökningen på jorden. En fördubbling av koldioxidhalten ökar jordens temperatur med en dryg grad och en fördubbling av koldioxidhalten tar cirka 240 år. Människan släpper ut cirka 40 Gigaton/år vilket är cirka 14 % av totalen. Våra utsläpp står för cirka 0,14 graders uppvärmning på 200 år. I praktiken är människans påverkan försumbar och svår att påvisa. De vädervariationer vi ser är naturliga och beror på slumpartade variationer i havsströmmar, jetströmmar, vindar, molnbildning, joniserande strälning från rymden och solen.

 De personer som lurar folk att tro att detta kaossystem kan styras av en enda parameter, nämligen mänskliga koldioxidutsläpp, har ingen som helst trovärdighet enligt Wohrne. 

IPCC – ENDAST POLITISKT KORREKT VETENSKAP GODKÄNNES

Förenta nationernas klimatpanel (IPCC) arbetar med hypotesprövningar. Men andra ord  väljer man ut vetenskapliga rapporter som stödjer IPCC:s teorier om mänskliga utsläpp av koldioxid  och filtrerar bort rapporter som säger annat. De utvalda klimatrapporterna från IPCC samlas sedan i en rapport som heter Summary for Policy Makers (SPM) som sedan kan användas av politiker och journalister.  Det är från dessa SPM:s som man sedan kan läsa överdrifter såsom “95 % av alla forskare anser att…”,  “forskningen är överens om att…” och så vidare. 

Donna Laframboise undersökte samtliga referenser till IPCC:s rapport AR 4. En tredjedel av referenserna var skrivna av kampanjorganisationer såsom WWF och Greenpeace där vetenskaplig kompetens ofta saknades. Många av rapporterna var heller inte vetenskapligt granskade. Inför Köpenhamnsmötet år 2009 läcktes en mailkonversation ut som visade hur forskarna selekterade och manipulerade klimatrapporterna. Denna händelse fick namnet Climategate.

500 forskare har skrivit ett brev till FN.s generalsektererare Antonie Gueterres  som menar att man inte ska lita på IPCC:s klimatmodeller eftersom de överdriver den globala uppvärmningen liksom de negativa effekterna av koldioxid i atmosfären. Gueterres har inte svarat på brevet. 

MANIPULERADE MATEMATISKA MODELLER

Wohrne går vidare och säger att en som ägnat sig åt forskningsfusk är matematikern Michael Mann. Mann gjorde matematiska modeller som lyckades med att trolla bort medeltida värmeperioden och lilla istiden vilket resulterade i en närmast horisontell temperaturkurva. Kurvan kallas för hockeyklubban eller the hockey stick. Mann vägrade även att visa upp sina forskingsdata. Så fungerar inte forskning, inom forskning är man helt transparant med sina data. Al Gore använde sedan denna hockeyklubba till dokumentären “En obekväm sanning” och fick Nobelpris för detta. 

michael mann_hockeyklubban_climategate_klimatförändringarna

Matematikern Michael Mann lyckades med konststycket att utplåna medeltida värmeperioden samt lilla istiden och fick på så sätt till sin hockeyklubba. 

PARISAVTALET – EN DYR HISTORIA FÖR SVERIGE

År 2015 gick Parisavtalet av stapeln.  Parisavtalet vilar mer på politiska än vetenskapliga grunder. Men Parisavtalet resulterade i en klimatlag i Sverige och ett politiskt ramverk som antogs i Sveriges riksdag 2017. År 2019 gav regeringen Löfven ut en plan som innebar att all lagstiftning i framtiden ska anpassas till det klimatpolitiska ramverket. Parisöverenskommelsen  blev en dyr historia,  de länder som är involverade ska betala 100 miljarder dollar om året. Sverige ska betala mellan 12 – 20 miljarder kronor årligen, bland annat betalar vi till Kina som håller på att bygga tusentals kolkraftverk.

åsa romson_parisavtalet_sverige_2015

Åsa Romson Miljöpartiet skrev under Parisavtalet för Sveriges räkning. Ett avtal som nu kostar skattebetalarna mellan 12 – 20 miljarder kronor per år och som verkar vara liktydigt med att kasta pengarna i sjön.

EXISTERAR DET EN  97 % KONSENSUS?

Massmedia har pumpat ut att “97 % av forskarna är överens” men stämmer verkligen detta? År 2009 publicerade Peter Doran och Kendall Zimmerman en artikel om att det råder nästan total konsensus om klimatet bland forskarna. 10 257 vetenskapsmän tillfrågades. 3 146 svarade och 157 definierade sig som klimatforskare. 77 av dessa definierades som specialister. 75 av dessa specialister ansåg att människan påverkar klimatet (vem gör inte det?). 75/77 = 97 %. Detta är helt enkelt manipulerad statistik menar Wohrne. 

FALSKA KLIMATRAPPORTER FRÅN MASSMEDIA

Wohrne undrar varför ingen vetenskaplig diskussion om klimatet tillåts i massmedia?  Radionämnden avslår alla klagomål om ensidiga inslag i Radio och TV om klimatet. Är det så att man vill föra fram ett politiskt budskap som man inte kan försvara vetenskapligt? Erika Bjerström på SVT kommer ständigt med övertolkningar och osanningar. Mediabilden är synnerligen manipulerad. Vi har å ena sidan Greta Thunberg som inte kan någonting om dessa saker men hon får uppmärksamhet 24/7. Å andra sidan har vi till exempel doktor Judith Kurry som är högt meriterad inom området och som starkt ifrågasätter koldioxidhypotesen och hon får ingen mediatäckning överhuvudtaget.

Det har blivit politiskt inkorrekt att ha en avvikande uppfattning gällande klimatfrågan.  Forskare som säger “fel saker” riskerar att gå miste om forskningsanslag och framtida karriärer. Detta innebär att många unga forskare håller sig till  “konsensus“.  Greenpeaces grundare Patrick Moore är en stor skeptiker till iden om global uppvärmning och kallar det för historiens största bluff. 

klimatförändringarna_eu_galileo_sverige

På 1500-talet menade Galileo Galilei  att jorden snurrade runt solen och inte tvärtom som var den gängse teorin. Som straff för denna teori fick han husarrest resten av sitt liv. Kanske man skulle kunna säga att Galileo Galiei var en tidig “förnekare”.

Wohrne visar ett diagram som visar en temperaturhöjning på cirka en grad per 100 år,  vi håller på att hämta oss efter lilla istiden. Antalet orkaner har minskat någor under åren och de kraftigaste orkanerna ligger på en ganska konstant nivå. Havsnivån stiger cirka 3,3 millimeter per år enligt satellitmätningar, det finns med andra ord inga större avvikelser.

Wohrne menar att det är meningslöst att  satsa pengar på koldioxidreduktion.

smhi_havsnivåstånd_karlskrona_

Enligt SMHI kommer Karlskrona att dränkas under vatten.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "ÄR “KLIMATHOTET” ETT GIGANTISKT LURENDREJERI?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.