SOSSAR VILL HA MER EU-KONTROLL ÖVER INTERNET

Utveckla en europeisk strategi för en innovativ och hållbar mediesektor.Svenska och europeiska medieföretag har förlorat en betydande andel annonsintäkter till amerikanska sökmotorer och sociala medieplattformar. EU:s nya upphovsrättsdirektiv innehåller regler för att bryta denna utveckling. Men ytterligare initiativ måste tas för att förbättra förutsättningarna för en oberoende och allsidig journalistik. Därför vill vi att EU-kommissionen utarbetar en övergripande strategi för mediernas och yttrande- och p

Source: Starkare skydd för journalister – Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill ha mer överstatlighet från EU när det gäller mångfald inom media. Sossarnas kandidat till EU-valet 2019 tycker att EU:s copyrightdirektiv är bra men vill utöka direktivet ytterligare.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.