ETT SOCIALT VÄRDEGRUNDSSYSTEM HAR KOMMIT TILL USA

Mars 2021

Kina har som bekant ett socialt betygssystem (social credit score) som betygsätter medborgarna och bestämmer vilka friheter de får och inte får. Nu har ett liknande system kommit till USA och det styrs av de privata bankerna. Glenn Beck rapporterar. 

 

Systemet kallas ESG vilket står för Environmental, Social justice and Governance (Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling). Bankerna betygsätter ditt handlande och om banken anser att du köper från företag som inte följer principen om ekologi, social rättvisa och rätt styrelseskick kommer du att få ett lågt bankbetyg. Banken Merrill Lynch i USA har börjat använda detta system. Det är Amalgameted Bank som är drivande med att installera detta system i USA ( en bank som ägs av facken).  

Justin Haskins från The Heartland Institute berättar att en bekant till honom loggade in på sitt bankkonto i Merrill Lynch och fick där se sina ESG-poäng (han fick betyget 4,7 av 10). 

socialt betygssytem kina sverige eu usa

Beck menar att detta betygssystem kommer att innebära att om du köper från företag som bankerna inte anser vara hållbara enligt deras system så kommer du inte att få låna pengar. Bankerna kan anse att du använder för mycket elektricitet och således sänks ditt betyg ytterligare. Om du köper aktier från ett företag som bankerna inte anser vara hållbart så sänks ditt betyg. Att resa för mycket är inte hållbart och kommer att sänka dina poäng. Kan dina anställda arbeta hemmifrån så höjer det dina poäng. Hur många företagsbilar har ditt företag?

Detta system kommer att sätta tryck på och eventuellt krossa företag som har fel värdegrund. Beck menar att vi går mot stakeholder capitalism vilket betyder toppstyre av banker, regeringar och storföretag där den enskilda människan inte har något att säga till om.

Min kommentar: det är antagligen bara en tidsfråga innan det gröna EU implementerar samma program  och således kommer det att komma till Sverige med.

 

Glenn Becks hemsida

Newsvoice om Kinas sociala betygssystem

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "ETT SOCIALT VÄRDEGRUNDSSYSTEM HAR KOMMIT TILL USA"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.