EU:S SOCIALA PELARE – EU STYR VÄLFÄRDSFRÅGORNA

Moderaten Gunnar Hökmark skriver i DN debatt att Stefan Löfven har inbjudit cheferna för EU:s medlemsländer till ett toppmöte i Göteborg i november 2017. Hökmark menar att Stefan Löfven kommer att pusha för ett socialt protokoll  inom EU. Hökmark menar att detta sociala protokoll handlar om att överföra mer makt till EU från medlemsländerna.

Detta sociala protokoll ska enligt Hökmark handla om att Socialdemokraterna vill att det ska finnas en gemensam lagstiftning inom EU för saker såsom regler för arbetsmarknad, regler för socialförsäkringar, familjepolitik, välfärdsreformer, föräldraledighet etc.

SOCIALDEMOKRATERNA VILL HA EU-SKATT

Gunnar Hökmark radar också upp flera förslag som Socialdemokraterna har röstat för i EU-parlamentet som leder till maktövertagande av EU från medlemsländerna.

Socialdemokraterna har röstat för en EU-skatt. Socialdemokraterna har röstat för att EU ska reglera föräldraledighet, arbetsvillkor och anställningsformer. Socialdemokraterna har röstat för “EU:s ungdomsstrategi” där man vill att EU ska bestämma arbetsmarknadsregleringar för ungdomar inom EU och att EU ska bestämma vad som ska finnas i svenska läroplaner. De har röstat för en “social pelare” inom EU. Det innebär att EU ska bestämma om minimilöner, om arbetsförhållanden, om anställningsformer, om mammaledighet och pappaledighet, om semesterledighet, om system för en europeisk arbetslöshetsersättning och arbetstid.

 Moderaten Gunnar Hökmark menar att Socialdemokraterna i Sverige och i EU-parlamentet är de som mest pushar för att överföra medlemsländernas makt till EU i sociala frågor och arbetsmarknad. Gunnar Hökmark menar att Socialdemokraterna underminerar den svenska riksdagens suveränitet.

 Referens

Gunnar Hökmark om Socialdemokraterna

Foto
By Frankie Fouganthin (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

 

Be the first to comment on "EU:S SOCIALA PELARE – EU STYR VÄLFÄRDSFRÅGORNA"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.