SOCIALDEMOKRATERNA RÖSTAR FÖR HÖGRE EU-AVGIFT

EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt

Maj 2020

Charlie Weimers från Sverigedemokraterna i EU-parlamentet skriver på sajten Altinget att ledamöterna för socialdemokraterna och miljöpartiet röstat ja till högre EU-medlemsavgift för Sverige. Kostnadem för Sveriges medlemskap i EU kan uppgå till 54 miljarder kronor per år om det klubbas igenom nere i Bryssel. 

Läs artikeln från Charlie Weimers: 

https://www.altinget.se/artikel/weimers-sd-socialdemokrater-rostar-for-mer-pengar-till-eu

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.