SOCIALDEMOKRATERNA SKÄNKER BORT DEN SVENSKA VÄLFÄRDEN TILL EU

Det innebär inte bara att vi förlorar möjligheten att råda över hur den svenska välfärden och arbetsmarknadsmodellen ska utformas, utan också att Sverige i allt högre utsträckning kommer behöva betala för uppbyggnaden av sociala skyddsnät, bostadsförsörjning och sjukvård i andra länder som exempelvis Rumänien, Polen och Ungern. Stefan Löfven vill egentligen inte prata om att han i själva verket personligen varit en av de drivande krafterna bakom EU:s så kallade sociala pelare, vilken innebär att välfärde

Source: Jimmie Åkesson, SD: Länge sedan S satte arbetarna först | Aftonbladet

Socialdemokraterna i full färd med att skänka bort den svenska välfärden till Bryssel (EU:s sociala pelare).

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.