19/05/2024

2 thoughts on “EN SOCIAL PELARE INOM EU

  1. Det här är ett stort steg mot det Pan-Europa som Coudenhove-Kalergi drömde om – en ny kontinental sovjetstat där nationalstaterna är reducerade till provinser under EN, icke-demokratisk regim för hela kontinenten.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.