SMUTSIGT FÖRSÖK ATT SÄLJA ÖRESUNDSKRAFT I HELSINGBORG

Öresundskraft förser helsingborgarna med el, fjärrvärme, gas, fjärrkyla och bredband till ett förmånligt pris. Skulle Öresundskraft säljas till ett privat, vinstdrivande företag finns risk för kraftigt höjda priser. Eftersom att Öresundskraft har monopol på stora delar av sin verksamhet har Helsingborgs innevånare inte någon möjlighet att välja något annat bolag för sina energileveranser utan får acceptera de prishöjningar som en eventuell försäljning kan komma att innebära.

 

http://proletaren.se/artikel/smutsigt-forsok-att-salja-oresundskraft-i-helsingborg

 

Riktigt fula försök av forna Alliansen + SD att sälja iväg Öresundskraft. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.