DEBORAH TAVARES OM ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET

Augusti 2017

 I Nedanstående video så pratar Deborah Tavares om smarta mätare och ett kommande världsomspännande nätverk som dessa smarta mätare ska vara uppkopplat till. Slutresultatet kan bli ett övervakningssamhälle och  farligt hög strålning från mätarna samt energireglering på distans.

(texten nedan är transkriberad och översatt från videon ovan)

Deborah Tavares:

En smart mätare kommer att kopplas till det världsomspännande nätverket (smart grid). Dessa smarta mätare kommer att installeras i våra hem och oftast blir de installerade på utsidan av hemmet. Mätaren läser av hur mycket energi du förbrukat och elräkningen din baseras på detta. Installationen av dessa smarta mätare innebär att du kan bli övervakad dygnet runt, året runt. Något som även CIA till slut medgav.

MILITÄR TEKNOLOGI FÖR ÖVERVAKNING

De har redan installerat hundratusentals av dessa smarta mätare internationellt sett. Folk har protesterat. Och vi måste fightas tillbaks när vi har regler som inte gynnar oss. Det finns en sammansvärjning vars syfte är att kontrollera hela mänskligheten. Detta kanske låter bisarrt men det är många bisarra saker som sker just nu. Spana gärna in vår hemsida: refusesmartmeters.com och läs våra militära dokument som vi har fått från Freedom of Information Act. Anledningen till varför jag vill prata om dessa militära dokument beror på att det har att göra med dessa smarta mätare som nu installeras överallt. De vet vad dessa smarta mätare kommer att göra med oss. Teknologin för smarta mätare är grunden för det världs-omspännande nätverket som håller på att installeras. Teknologin för detta har att göra med kontroll av folkmassor av militären. Det är vi som är i fokus för detta. Du kan sätta upp skyltar på din gård som säger att du inte vill ha en smart mätare installerad.

RFID MICROCHIPS FÖR ÖVERVAKNING

Ditt elbolag jobbar på en global plan som styrs av banker, storföretag och de mäktiga familjerna på denna planet. Denna ide om kontroll var påfunnen redan på 1930-talet. Se filmen på vår hemsida som heter “technocracy”.  De hade dock inte teknologin på den tiden för att införa sina planer. Deras plan innebär att vi måste byta ut våra elektriska apparater till apparater som har RFID-chip installerade. Det innebär din elektriska tandborste, ditt kylskåp, din ugn, din spis etc. Vi kommer att lämna ifrån oss en enorm mängd personliga data tack vare dessa RFID-chips. Våra personliga data kommer att lagras på ett ställe i Utah som håller på att byggas just nu. Anläggningen är över en miljon kvadratfot stor och den är byggd för att samla ihop data om varje person på den här planeten.

FJÄRRSTYRD ENERGIREGLERING

Syftet med all denna datainsamling av personlig information är att ransonera och stänga av våra elektriska apparater när de anser att vi har förbrukat för mycket energi. Detta gäller även våran gas, vår vattenförbrukning och det gäller även vårt avfall. Det handlar om total kontroll över vad du gör i ditt hem. Det sätt som du levde på innan dessa smarta mätare blev installerade kommer aldrig att återupplevas. Denna typ av datainsamling kommer givetvis att slå den datainsamling som sker nu i USA.

STRÅLNING FRÅN SMARTA MÄTARE

Strålningen från de elektriska apparaterna med sina RFID-chips kommer att göra oss sjuka. I deras dokument så framgår de att de är medvetna om att dessa smarta mätare kommer att vara skadliga för människor. Mätarna kan potentiellt skapa cancer och sterilitet. De känner till att strålning har effekter som liknar drogers effekt. Strålningen kommer att påverka vår hjärnvävnad. Mikrovågorna kommer att härma feber. Folk kommer att bli sjuka. Vi har tusentals människor som har blivit sjuka efter att smarta mätare har installerats i deras hem.

De känner till att vår strålningen skadar vårt immunsystem. De vet att det är dödligt för vissa människor. De vet att vissa kommer att få ringande öron, bli förvirrade, få minnesförlust, bli ofokuserade, kommer att få allergier. Listan är lång. Det som vi har just nu är ingenjörer och vetenskapsmän som har spårat ur. Smarta mätare och det internationella nätverket kommer att förändra samhället och vår ekonomi för alltid. Detta nätverk kommer att kunna dela energiresurser globalt. Detta kommer att innebära att USA kommer att få samma nätverk som Canada och Mexico. Ett syfte med detta energinätverk är att bestämma hur mycket energi som vi får förbruka.

När vi undersökte deras papper så insåg vi att allting baseras på iden att minska utsläppen av koldioxid och växthusgaser och att de vill implementera allt så snabbt som möjligt. Det finns stora organisationer med tusentals anställda som arbetar på att installera detta kraftnätverk. Det största av dessa nätverk är IEEE vilket står för Institute of Electrical Electronics Engineers. IEEE är betalda av amerikanska energimyndigheten och Världsbanken (vilket betyder Goldman Sachs och JP Morgan). De är även betalda av Yahoo, IBM, Nas, GE och många många mer.
IEEE har cirka 400 000 medlemmar i 160 länder.

Referens

http://www.refusesmartmeters.com/

Deborah Tavares hemsida som handlar om smart meters

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitalisering/  

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

Foto smart meter:

https://www.flickr.com/photos/triviaqueen/

Be the first to comment on "DEBORAH TAVARES OM ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.