Skyttedal: EU-vännen Björklund gör stort misstag

DEBATT | EU. EU är en historisk framgångssaga. Det var huvudbudskapet i linjetalet som Jan Björklund höll på Liberalernas riksmöte under det gångna veckoslutet. I detta har han helt rätt. Tyvärr drar Björklund och Liberalerna helt fel slutsatser av vad denna framgång består av. De föreslår i själva verket reformer som i grunden hotar EU:s legitimitet.

Source: Skyttedal: EU-vännen Björklund gör stort misstag

Liberalerna vill att EU ska börja beskatta oss svenskar. EU-kommissionen pushar samma sak. Bland annat vill EU-kommissionen ta bort konsensusbeslut i ministerrådet gällande skatter inom EU. Sara Skyttedal tycker detta är dåliga ideer.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.