SVENSKA BANKER LÄMNAR UPPGIFTER TILL USA

1/5 2016

Om du går in på en svensk bank och vill sätta in mer är 10 000 kronor i kontanter så måste du bevisa var du har fått pengarna ifrån.  Varför då? Därför att USA /EU vill försäkra sig om att du inte finansierar terrorism.

GLOBALISERING. Sätter du in mer än 10 000 kronor i kontanter på en svensk bank så måste du bevisa var du har fått pengarna ifrån. Annars kan det hända att banken inte tar emot dina pengar. Har du sparat pengar hemma så måste du bevisa att det är rimligt att du har kunnat spara ihop den summan som du vill sätta in. Du måste också redovisa hyra och visa din lönespecifikation så att banken kan lita på dig. USA vill nämligen försäkra sig att dina pengar inte finansierar terroristverksamhet.

I nedanstående text från Nordeas hemsida så ger de en fingervisning om vad som väntar dig när du sätter in kontanter på deras bankkontor.

Nordea:

“För banken är det viktigt att förstå vart dina pengar kommer ifrån. Därför är det viktigt att du tar med dig det underlag som visar vart pengarna kommer ifrån. Utan underlaget kan banken inte göra en bedömning.

Ta med kvitto om du fått dina kontanter genom en försäljning.

Har du sparat dina pengar i madrassen så gäller det att bevisa för banken att det är rimligt att du har kunnat spara ihop den summa som du vill sätta in. Det gör du genom att berätta hur länge du har sparat samt genom att visa underlag såsom lönespecifikation och vad du betalar i hyra.

Dina transaktioner kan göra att banken ställer extra många frågor. Har du t.ex. många stora insättningar men få uttag och överföringar till en annan person kan banken bli misstänksam”.

“TRANSAKTIONER SOM BANKEN INTE FÖRSTÅR BAKGRUNDEN TILL”

På Bankföreningens pdf står det:

När du vill göra en inbetalning eller annan transaktion måste du svara på frågor och visa giltig id-handling när banktjänstemannen efterfrågar det. Det kan gälla transaktioner som uppfattas som ovanliga eller som banken inte förstår bakgrunden till. Banktjänstemannen är då skyldig dig att fråga om syftet med transaktionerna, var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till etc. I vissa fall kan banken även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.”.

vidare:

“Om du inte kan lämna en tillfredsställande förklaring till varför du vill få en viss tjänst utförd så får inte banken utföra den önskade tjänsten. Sedan 2008 gäller en lag om information med betalningar. EG-förordningen om betalarinformation. Enligt den måste du alltid lämna uppgifter om din identitet vid kontanta insättningar och betalningar. Banken är skyldig att begära denna information och spara den.”

Mysigt värre.

HANNA NEKADES SÄTTA IN PENGAR PÅ BANK

 Enligt tidningen Metro så fick inte Hanna 79 sätta in sparade pengar på Nordea i Mölndal. När hon pratade med banktjänstemannen så sade denna:

– Jag är inte säker på att de här pengarna kommer från ditt konto.

Banktjänstemannen ville ha vittnen och kvitto på att det var Hannas pengar. Även fast banktjänstemannen fick se utdrag från Hannas konto så var banktjänstemannen inte övertygad. Hanna kände sig som en brottsling.

Nanina Pfaizer från Nordea säger att Nordea måste ha underlag var pengarna kommer ifrån, det räcker inte med kontoutdrag. Nanina Pfaizer säger vidare:

– Man måste också ha en trovärdig förklaring och för att ta reda på om det är schyssta pengar ställer vi frågor som en del kan uppfatta som obehagliga.

finansinspektionen_FATF_FACTA_penningtvätt_EU_USA_kontantinsättning

Finansinspektionen är EU:s och USA:s långa arm i Sverige. Finansinspektionen straffar banker som inte tillämpar EU:s penningtvättsdirektiv.

EU:s TREDJE PENNINGTVÄTTSDIREKTIV

Orsaken till varför Hanna måste förklara var hennes pengar kommer ifrån beror på det som kallas EU:s tredje penningtvättdirektiv. Som namnet anger så är det ett direktiv mot penningtvätt och för att förhindra finansiering av terrorism. Detta direktiv är något som alla finansiella institut inom EU måste följa. Det har t.o.m. gått så långt att Finansinspektionen har bötfällt två banker för att de inte följer detta direktiv tillräckligt tydligt. EU grundar i sin tur sitt direktiv baserat på order från FATF. FATF står för Financial Action task Force som är ett internationellt organ som arbetar mot penningtvätt.

FACTA

Sverige har skrivit under ett avtal med USA som heter FACTA vilket står för Foreign Account Tax Compliance Act. Officiellt sett så gäller FACTA att Sverige ska rapportera till USA om amerikanare i Sverige som är skatteskyldiga.  Bankerna i Sverige lämnar ut utgifterna om amerikanarnas kontosaldo en gång om året. Men inte bara amerikanare drabbas av detta. På Nordeas sida står det:

Påverkar jag bara om jag är amerikansk medborgare?

    Svar:

    Nej. Det finns flera villkor för att en person ska anses vara skattskyldig i USA än amerikanskt medborgarskap och bankerna måste undersöka dem alla. Kunder som har konton och uppfyller något av dessa villkor kan kontaktas av Nordea och uppmanas att lämna ytterligare information:

        Amerikanskt medborgarskap eller bosatt i USA
        Född i USA
        Amerikanskt uppehållstillstånd (så kallat green card)
        Längre vistelser i USA varje år
        Amerikansk adress i vårt kundregister
        Amerikanskt telefonnummer i vårt kundregister
        Återkommande betalningar till amerikanska konton
        Har lämnat fullmakt eller firmateckningsrätt till en person med amerikansk adress
        Kunder som endast uppgivit c/o-adress

 

Referenser:

Flashback: banken vill veta var pengarna kommer ifrån

Sweclockers: sätta in pengar på bank – bevisa var de kommer ifrån

Metro: Hanna och kontansinsättningen på Nordea

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

Foto
By This photo was taken by Przemysław JahrAutorem zdjęcia jest Przemysław JahrWykorzystując zdjęcie proszę podać jako autora:Przemysław Jahr / Wikimedia Commons (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

By I99pema (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

2 Comments on "SVENSKA BANKER LÄMNAR UPPGIFTER TILL USA"

  1. Sverige är verkligen ett skumt och hycklande skitland. Det har det tyvärr alltid varit. Att slicka USA i baken som Sverige gör jämt och ständigt är extremt irriterande och motbjudande. Jag kommer aldrig att stanna permanent i detta falska land.

  2. Sverige är verkligen ett skumt och hycklande skitland. Det har det tyvärr alltid varit. Att slicka USA i baken som Sverige gör jämt och ständigt är extremt irriterande och motbjudande. Jag kommer aldrig att stanna permanent i detta falska land.

Leave a Reply to Todd Cancel reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.