MP OCH FLYGSKATTEN

6/12-2016

Den rödgröna regeringen vill beskatta flygresor inom Sverige i syfte att minska utsläppen av växthusgaser.

 Regeringen  vill  beskatta våra flygresor. Detta eftersom flygplan släpper ut växthusgaser och bidrar till den s.k. växthuseffekten. Nyligen har det varit klimatmöten i Paris och i Marrakech där avtal har skrivits under. När det gäller flygskatt så skriver  svenska regeringen följande  på sin hemsida och i sina pdf-filer:

“Syftet med flygskatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet – begränsad klimatpåverkan. Cirka 40 % av resenärerna kan förväntas flytta över till andra trafikslag, främst biltrafik, i de fall avståndet möjliggör detta. Skatten förväntas leda till begränsade men positiva effekter för klimatet genom minskade utsläpp av koldioxid och en minskning av övrig klimatpåverkan från flyget.”

Be the first to comment on "MP OCH FLYGSKATTEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.