MP OCH FLYGSKATTEN

6/12-2016

Den rödgröna regeringen vill beskatta flygresor inom Sverige i syfte att minska utsläppen av växthusgaser.

 Regeringen  vill  beskatta våra flygresor. Detta eftersom flygplan släpper ut växthusgaser och bidrar till den s.k. växthuseffekten. Nyligen har det varit klimatmöten i Paris och i Marrakech där avtal har skrivits under. När det gäller flygskatt så skriver  svenska regeringen följande  på sin hemsida och i sina pdf-filer:

“Syftet med flygskatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet – begränsad klimatpåverkan. Cirka 40 % av resenärerna kan förväntas flytta över till andra trafikslag, främst biltrafik, i de fall avståndet möjliggör detta. Skatten förväntas leda till begränsade men positiva effekter för klimatet genom minskade utsläpp av koldioxid och en minskning av övrig klimatpåverkan från flyget.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.