SJUKLÖVERN RÖSTADE JA TILL SKATTEFINANSIERAD PUBLIC SERVICE

Idag röstade sjuklövern i riksdagen  för att vi ska få en skattefinansierad public service. SD var det enda parti som röstade emot.

skattefinansierad public service_ sverigedemokraterna_sd

Sjuklövern röstade ja till skattefinansierad public service, SD röstade nej.

 

“Riksdagen beslutade efter förslag från regeringen om en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Beslutet innebär att den nuvarande radio- och tv-avgiften ersätts med en public service-avgift som är individuell. Avgiften ska betalas av den som är obegränsat skattskyldig, har fyllt 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst, alltså inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. Juridiska personer omfattas inte av beslutet. Skatteverket får ansvar för att ta in avgiften”.

Källa: Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service Kulturutskottets Betänkande 2018/19:KrU2 – Riksdagen

Be the first to comment on "SJUKLÖVERN RÖSTADE JA TILL SKATTEFINANSIERAD PUBLIC SERVICE"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.