SJÖSTEDT VILL UPPHÄVA ÄGANDERÄTTEN

Augusti 2018 Sjöstedt  vill upphäva äganderätten. Sjöstedt säger att Vänsterpartiets mål är ett socialistiskt samhälle. Från Vänsterpartiets hemsida: “De rättigheter som springer ur ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former. Oavsett ägandeform måste de arbetandes inflytande över företagen garanteras och fördjupas”.  “I samma utsträckning som socialismen förverkligar människans rätt att bestämma…

This content is for Standard members only.
Login Join Now