SD HAR FRAMGÅNG PÅ LANDSBYGDEN

Sverigedemokraterna är det nya glesbygdspartiet. Dagens Samhälles granskning visar att SD vuxit klart snabbare än något annat parti i de glesbefolkade valdistrikt som ofta ligger långt från kommunernas tätorter.Dagens Samhälle har tittat närmare på resultatet i höstens tre val – valdistrikt för valdistrikt. SD:s framryckning i det glesa Sverige blir då mycket tydlig.Vi har sorterat landets 6 000 valdistrikt i tre delar utifrån hur gles- eller tätbefolkade de är. Detta har vi fått fram genom att dela distriktens area med antalet röstberättigade.De 2 000 mest glesbefolkade valdistrikten finns inte bara i glesbygdskommuner, utan i hela 209 av landets kommuner. Och i samtliga dessa kommuner är SD större i de glesa distrikten än i de tätare.

Source: SD rycker fram i det glesa Sverige | Dagens Samhälle

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.