SATSNING MOT PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGA

December 2017

Regeringen satsar miljoner för att motarbeta psykisk ohälsa bland barn, unga och nyanlända. Kommer åtgärderna att göra nytta eller skada?

Jag läste i Dagens Nyheter att Godhetsministern Annika Strandhäll tillsammans med SKL ska satsa 500 miljoner kronor på att motverka psykisk ohälsa bland unga och nyanlända.  Enligt rapporter så är det mer och mer barn/unga/nyanlända som lider av psykisk ohälsa. Projektet går även ut på att öka möjligheterna att få psykiatrisk hjälp i ett tidigt skede. Projektet ger pengar till landsting, regioner och till ungdoms-mottagningarna i landet.

Annika Strandhäll:

– Det är strategiskt att satsa på vård för barn och unga i dessa problem. Vi ser att de som får psykiskt ohälsa i unga år ofta får det senare i livet.

Socialstyrelsen skrev en alarmerande rapport för inte så länge sedan där de säger att 190 000 barn och unga lider av psykiskt illamående. Socialstyrelsen menar att i åldersgruppen 10-17 år så har den psykiska ohälsan dubblerats. Köerna till BUP (Barn och Ungdomspsykiatrin) är långa.

Artikeln konstaterar även att den psykiska ohälsan bland barn och unga blir allt vanligare men ingen vet riktigt varför (stort mysterium).

Video nedan från CCHR: childhood is not a mental disorder.

ATT UPPTÄCKA DEN PSYKISKA OHÄLSAN I TID

Jag läser även en debattartikel på DN debatt där ett antal “experter”nämner liknande saker såsom Strandhäll. De självutnämnda experterna menar att mängden barn och unga som lider av psykisk ohälsa har dubblerat på tio års tid. Expertgruppen kräver nu en förändring. Det som expertgruppen propagerar för i artikeln är “att upptäcka den psykiska ohälsan i tid samt ett snabbt och effektivt omhändertagande (?) och tillgänglighet till behandling”.

Gruppen rekommenderar psykologiska terapier såsom KBT, IPT, PPB och PDT. De rekommenderar även psykiatriska läkemedel, fysisk aktivitet, goda rutiner för mat och sömn, hjälp till självhjälp. Socialstyrelsen vill även att ECT (elchocker, elbehandling) ska användas mot unga efter att de nått puberteten, men endast i allvarliga fall, typ vid psykotisk natur. Man har skrivit nya riktlinjer för vården och haft dessa ute på remiss. Man vill söka efter tecken på psykisk ohälsa redan på skolan på elevhälsan men även på ungdomsmottagningen och vårdcentralen.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq2OBvp4Vhg7K54bmjC6bbTK_oXmlgGrQlWskvMCGSMmdwtw/viewform

https://www.dn.se/debatt/unga-med-psykisk-ohalsa-maste-fa-hjalp-snabbare/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/over-500-miljoner-satsas-for-att-minska-psykisk-ohalsa/?forceScript=1&variantType=large

Be the first to comment on "SATSNING MOT PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGA"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.