SÄPO VILL UTVISA ISLAMISKA EXTREMISTER

Under de senaste åren har tillväxten i extremistmiljöerna varit omfattande. Antalet individer inom de våldsbejakande extremistmiljöerna har gått från hundratals till tusentals. För att minska tillväxten arbetar Säkerhetspolisen långsiktigt och i nära samverkan med andra myndigheter. – Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sverige och vår demokrati. Våra åtgärder handlar bland annat om att begränsa handlingsutrymmet för individer som förespråkar våld som medel för att nå sina mål, eller som försöker för

Source: Intensifierat arbete mot individer i extremistmiljöerna – Säkerhetspolisen

Har SÄPO till slut börjat göra sitt jobb? Imponerande

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.