HÖGKOSTNADSSKYDD I TANDVÅRDEN!

 

 HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR TANDVÅRD?

Vad är högkostnadsskyddet för tandvård och hur fungerar det? Vi har ett Högkostnadsskydd för tandvård  i Sverige och det är en allmän förmån som innebär att man är skyddad från alltför höga utgifter i samband med tandvård.  Enligt Försäkringskassans hemsida så innebär  högkostnadsskyddet för tandvård att man inte behöver betala hela priset själv för tandvården om kostnaderna för tandläkarbesöket skenar iväg (vilket inte är helt omöjligt).

Högkostnadsskyddet för tandvård fungerar som så att Försäkringskassan har ett referenspris för olika åtgärder inom tandvård. Dvs si och så mycket har Försäkringskassan bestämt att de ska betala/ersätt patienten för en viss tandläkarbehandling. Det kan med andra ord hända att tandläkaren du går till inte har samma pris som Försäkringskassans regelverk. När jag surfade på några tandläkarens sajter så märkte jag att några av sajterna hade Försäkringskassans referenspris utsatt på sidan bredvid de priser som tandläkarkliniken själva hade. Detta kan vara värt att kolla upp.

 

ERSÄTTNINGEN I HÖGKOSTNADSSKYDDET FÖR TANDVÅRD

Reglerna för  högkostnadsskydd för tandvården är följande: upp till 3 000 bagis för tandläkarbehandlingen får du betala själv. Blir kostnaden för tandläkarbehandlingen över 3 000 kronor så träder högkostnadsskyddet för tandvård in och du får 50 % i ersättning upp till 15 000 kronor. Blir besöket hos tandläkaren dyrare än så, så täcker högkostnadsskyddet för tandvården 85 % från 15 000 kronor och uppåt. Kom ihåg att högkostnadsskyddet för tandvård gäller ett år. Du kanske måste planera till tandläkarbesök med andra ord.

Värt också att nämna är att Försäkringskassan inte ersätter alla tandläkarbehandlingar som utföres. Man bör alltså kolla upp vilka behandlingar som Försäkringskassan ersätter. På vårdguiden 1177 kan du läsa mer specifikt vad som ersätts. Det är Tand-och läkemedelsförmånsverket som bestämmer vilka behandlingar som ska ersättas samt vilka referenspriser dessa behandlingar ska ha.

Exempel på hur regeln fungerar.

Man gör behandlingar hos tandläkaren för 10 000 kronor. Behandlingarna ingår i högkostnadsskyddet. Av dessa 10 000 kronor så betalar man alltså 6 500 kronor istället för 10 000 kronor.

 Är du illegal invandrare eller EU-migrant så kostar det 50 kronor per besök från första besöket.

VAR STÅR DE POLITISKA PARTIERNA?

 

Vänsterpartiet vill att tandvården ska subventioneras med 50 % från första kronan. V vill också att högkostnadsskyddet för tandvård ska ingå i allmänna högkostnadsskyddet. Vänsterpartiet föreslår även att rätt till samma patientavgift som inom den allmänna hälso-och sjukvården för personer upp till 23 år.

Kristdemokraterna (KD)verkar vara nöjd med dagens högkostnadsskydd.

Folkpartiet (FP) verkar inte vilja göra några ändringar i dagens högkostnadsskydd för tandvård.

Moderaterna verkar inte ha några planer på att sänka priset på högkostnadsskyddet för tandvården i Sverige.

Socialdemokraterna  i Göteborg vill ha fri tandvård upp till 22 år. S vill också införa ett högkostnadsskydd enligt samma moder som det högkostnadsskydd som finns inom hälso- och sjukvården.

Sverigedemokraterna (SD) vill att tandvården ska vara gratis fram tills det man fyller 20 år. På sikt vill SD att högkostnadsskyddet för tandvård ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Centerpartiet (C) vill inte att högkostnadsskyddet ska ingå i det allmänna högkostnadsskyddet (sidan 25).

Miljöpartiet (MP) i Götaland vill att tandvården ska införas i det ordinarie högkostnadsskyddet.

 Mer om vad politikerna vill göra med högkostnadsskyddet för tandvård kan du läsa här.

 

 

Be the first to comment on "HÖGKOSTNADSSKYDD I TANDVÅRDEN!"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.