SABUNI SÄGER NEJ TILL UTÖKAD INVANDRING

Januari 2021

År 2019 gav Regeringen Löfven  i uppdrag till Migrationskommitten att ta ställning till utformningen av  Sveriges framtida flyktingpolitik. Detta har bland annat att göra med EU:s kommande regelverk för asyl. Direktivet från Regeringen Löfven handlar bland annat om “en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas” Utredningen ligger som underlag till Utlänningslagen som kommer 2021.

Kommittens betänkande kom sommaren 2020 och då passade Miljöpartiet att infoga ett tillägg till betänkandet innan skickades ut på remiss. Tillägget kallas “särskilt ömmande omständigheter”  och går ut på att personer som inte har asylskäl ändå ska få asyl.  Förslaget har nu varit på remissrunda och Migrationsverket menar att MP:s tillägg kan innebära större invandring än befarat. Nyamo Sabuni säger nu nej till detta inlägg eftersom det innebär att personer som inte har asylskäl ändå ska få asyl i Sverige. Sabuni menar även att det är en kostnadsfråga. 

Risken är att personer utan asylskäl söker sig hit för att de egentligen vill stanna på den humanitära grunden. Det kommer att driva kostnader och skapa stor oreda i migrationspolitiken. Regeringen har inte gjort någon konsekvensanalys eller mer noggrann kostnadsberäkning, säger Fredrik Malm (L), migrationspolitisk talesperson.

Centerpartiet har inga problem med att asylsökande utan asylskäl får stanna i Sverige och har sagt ja till remissen. Sverigedemokraterna hoppade av samarbetet under sommaren 2020 och säger således nej till migrationsöverenskommelsen. Även moderaterna har lämnat förhandlingarna. 

Regeringens proposition kommer att presenteras i vår och  Löfven har dock meddelat att man inte tänker ändra sitt förslag. 

liberalerna_migrationsöverenskommelsen_budgetsamarbete

Bilderbergaren Löfven tillsammans med MP vill ha fortsatt hög invandring till Sverige.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "SABUNI SÄGER NEJ TILL UTÖKAD INVANDRING"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.