SÅ INSTALLERADE JAG LINUX UBUNTU

1/8- 2015

Vill du installera Linux Ubuntu vid sidan om ditt Windows 8.1 operativsystem så kan följande instruktion/tutorial förhoppningsvis hjälpa dig med installationen

Nedanstående instruktion fungerade för mig men det är inget som garanterar att det fungerar för dig. Du får med andra ord göra nedanstående installation på egen risk.

Att installera två operativsystem på samma hårddisk som t.ex. Linux Ubuntu bredvid Windows 8.1 kallas för dualboot. Detta betyder att man kan välja operativsystem mellan vid uppstart av datorn. “Dual” = dubbel” och” boot” = starta upp. Jag antar att det finns flera sätt att installera Linux Ubuntu på datorn och detta är ett av dem. Jag valde att installera operativsystemet Ubuntu via USB-sticka/minne fast man kan även installera Ubuntu genom att bränna filen till en CD-skiva.

När jag själv lärde mig denna installation så var det många nya termer och begrepp som dök upp. Jag har kollat upp deras betydelse och i slutet på denna tutorial så har du en ordlista med definitioner av en del av termerna i denna instruktion. De termer jag har definiterat är markerad med röd text och siffra i texten. 

Nedanstående tutorial/instruktion gjorde i alla fall att jag fick igång Linux Ubuntu på min dator. Jag vet dock inte om installationen av operativsystemet blev helt perfekt eftersom jag måste använda funktionstangenten F12 när datorn startas för att där välja vilket operativsystem jag vill ha fram. Tydligen ska det gå att fixa så att detta fönster dyker upp automatiskt men jag har inte varit tillräckligt ambitiös för att ta reda på hur man gör. Iofs så är det inte så svårt att trycka på F12.

Nedanstående tutorial kanske inte är exakt som jag gjorde eftersom det strulade och jag var tvungen att prova mig fram. Se denna instruktion som en fingervisning och skulle den inte fungera så klura ut resten själv.

PROCEDUR FÖR ATT INSTALLERA LINUX UBUNTU 15.04 BREDVID WINDOWS 8.1 MED USB-STICKA/MINNE

0.5. Sätt i en USB-sticka i datorn. Min USB-sticka hade 16 GB minne.

1. Jag laddade ned 64 bit-version på Linux Ubunto download av Linux Ubuntu 15.04. Har du 32-bitars processor så väljer du givetvis det.

Filen var på cirka 1.1 GB. Du laddar ned vad som kallas för ISO-fil.(1).

Jag valde ”save file” och sparade den i en mapp för downloads.

2. Jag laddade sedan ned appen “USB universal installer”universal usb installer

som jag sparade i en mapp.

Universal USB installer är ett program som gör att du kan överföra ISO-filen till ett USB-minne.

Sedan startade jag igång installeringen av “USB universal installer”. Jag fick upp sidan “set up your selection page” på det progammet och jag valde “Ubuntu”.

Sedan klickade jag på “browse” och jag valde den nedladdade ISO-filen.

Sedan valde jag den USB-sticka jag hade.

Jag klickade på “create”.

3. Sedan är det dags att skapa partitioner(2) på Windows-hårddisken. Vi går till fönstret ”diskhantering” t.ex. via a) startmenyn b) administrationsverktyg c) diskhantering d) lagring.

Här ska vi skapa partitioner som ska vara på samma disk som Windows 8.1. Vi hittar den disk som Windows 8.1 ligger på i fönstret ”diskhantering” och högerklickar på den partitionen. Vi väljer ”egenskaper” (properties).

I det fönster som öppnas ska även alternativen “error checking” och ”optimize and defragment drive” visas. Enligt den tutorial jag läste så kan det vara bra att köra både ”error checking” och även ”optimize and defragment drive” innan man gör konfigueringen. Jag själv gjorde dock inte det.

4. Sedan gör vi en avstickare och använder Windowstangenten och ”R” och skriver in “diskmgmt.msc” (diskmanagement)

När du får upp resultatet ska det stå att disken är standard(2.5) och inte ”dynamisk”.

5. Vi går tillbaks till fönstret ”diskhanteraren” och väljer partitionen för Windows 8.1 igen och högerklickar. Vi väljer ”krymp volym”(3). Jag valde 21 GB till krympningen.

Det dyker upp en partition som säger ”inte allokerat”(4) Vi högerklickar på denna och väljer ”select new volume”.

Vi ska skapa tre partitioner på hårddisken.

Den första ska vara på 10 GB och de två andra på cirka 5.2 GB. Det är bara att följa instruktionerna hur man skapar ny volym och sedan göra samma sak på de andra partitionerna du skapar. Kom ihåg att inte markera ”assign a drive letter(5) or drive path” (5.5). Du ska heller inte välja ”formate this volume”.

6. Efter detta är det dags att starta om datorn. Se till att din USB-sticka är insatt i uttaget. När datorn startar om så trycker du på funktionstangenet F12. Här dyker det upp ett fönster och där väljer du ”installera Ubuntu”. Om du vill kan du välja ”try Ubuntu” bara för att se om operativsystemet fungerar på datorn. Om du gör detta och det fungerar så kan du sedan klicka på ikonen ”installera Ubuntu” som du hittar på Ubuntus skrivbord.

7. Sedan börjar själva installationen. Du får fram ett fönster där du väljer hur installationen ska göras, välj ”something else”. Jag valde även ”installera tredjeparts program” och ”hämta uppdateringar automatiskt”.

Ett fönster dyker upp och där kommer du bl.a. att se de partitioner du har skapat. Du känner igen dem på volymen (10 GB, 5.2 GB) och att det står ”okänd”. Det kommer också att stå något i stil med (/dev/sda3)(6) eller liknande och detta är namnet på partitionerna.

Klicka på 10 GB partitionen och klicka på ”change” där det står ”edit partition”. Välj ”Use as Ext4 journaling file system.(7)” Vi väljer ”/” som mount point (8)

Sedan när det gäller nästa partition så gör du samma procedur men du väljer ”/home” som point.

Och på den sista portitionen den sista väljer du ”växlingsutrymme”(9) eller ”swap” som point.

Sedan ska vi välja verktyg för boot loader(10) och vi väljer samma disk som Windows 8.1.(windows boot manager ska man välja om jag inte minns fel).

17. Klicka sedan på ”install now”

18. Sedan får du meddelandet ”starta om datorn”. Gör så och ta ut din USB-sticka.

19. Har du tur så får du ett meddelande där du kan välja vilket operativsystem som du vill starta. Det kommer alltså fram ett fönster där du kan välja. Om detta inte sker så får du starta om datorn igen och vid uppstarten så trycker du på funktionstangenten F12. Då kommer det ett fönster där du kan välja operativsystem och då väljer du Ubuntu.

Då startar Linux ubuntu och och det är bara att sätta igång att använda det. Jag hoppas att denna tutorial om hur man installerar Linux Ubuntu med USB-sticka/minne som dual boot tillsammans med Windows 8.1 har varit till hjälp.

 

 KÄLLOR

Linux Ubuntu download 15.04  Här kan du ladda ned Linux Ubuntu.

Linux Ubuntu Sverige  Hemsidan för Linux Ubuntu Sverige.

Linux Ubuntu på Wikipedia    Läs om Linux Ubuntu på Wikipedia.

Bloggen TKJ om Linux Ubuntu   Bloggaren Tommy K Johansson (TKJ) om installation av Linux Ubuntu.

 

 

ORDLISTA LINUX UBUNTU INSTALLATION WINDOWS 8.1

1. ISO-fil. Vad är en ISO-fil eller ISO-IMAGE? En ISO-fil är en fil som är en exakt kopia från innehållet i en optisk skiva. Man kan t.ex. kopiera ett helt operativsystem och resultatet är en fil som är en ISO-fil. Ordet “ISO” kommer från ISO 9660 vilket en standard hur filsystemet på en CD-ROM skiva ska vara. “ISO” står för International Organisaton for Standardization vilket är en organissation som helt enkelt sätter standarder för diverse saker. När du laddar ned operativsystemet Linux Ubuntu så laddar du ned en färdig ISO-fil.

Optisk skiva = sammanfattande term för cd, dvd och blu-ray disc; även andra typer av diskar som avläses med laser.

2. Partitioner. Vad är en partition? En partition är ett område på hårddisken. En hårddisk består av flera partitioner. Denna partition kan formateras med ett filsystem. Partitioneringen gör så att man kan ha flera filsystem på samma hårddisk. Till exempel är enheten “C” på de flesta Windows-datorer en partition. . Partition kallas iblan även för “volym“.

2.5. Standarideserade- och dynamiska hårddiskar. Skillnaden mellan dessa är att standard-hårddiskar är lättare att använda. Dynamiska hårddiskar använder flera partitioner för att öka prestanda. Den vanliga användaren använder som standard standardhårddisken. Standardhårddiskar är lättare att hantera. Dynamisk = som förändras och inte är statistk.

3. Krymp volym. Volym = partition. “krymp volym” betyder helt enkelt att man du minskar en partition och frigör således mer utrymme på hårddisken som då kan användas.

4. Allokera. Allokera betyder att man gör en del av hårddisken redo att användas. Formatera med andra ord.

5. Drive letter. Drive letter betyder “bokstav till partition” som till exempel bokstaven “C” i Window partition. Drive = hårddisk eller partition. Letter = bokstav.

5.5. Drive path. Är samma som drive letter. Man skapar en väg til partitionen (drive) via en väg (path). Vägen är t.ex. bokstaven “C” i windows. Klickar man på C så kommer man till den partitionen.

6. /dev/sda3. Handlar om hur Linux namnger sina partitioner. Windows har bokstäver såsom t.ex. “C”. “/dev/” är den mapp i filsystemet som innehåller “device files”. “sda” ä’r hårddisken som partionen ligger på. (sda är den primära hårddisken. “sdb” är den sekundära hårddisken. . “3” betyder att det är tredje partionen på den hårddisken.

7. Ext4 file journaling system. Detta är ett filsystem som innehåller en fil som kallas för “journal”. Journal-filen används till att reparera saker som kan gå fel när en dator stängs av. Ext4 betyder att det är den fjärde versionen av filsystemet. Extended = utbyggd/utökad.

8. Mount point. Mount =placera/sätta dit. Point = mapp/katalog. Man placerar ett filsystem (mount=placera) till en mapp/katalog. Denna mapp kallas för “point” och denna mapp blir rootkatalog eller rootdirectory för det filsystemet.

9. Swap eller växlingsytrymme. Swap = byta/växla. Swap är ett område på hårddisken där du kan temporärt placera data som operativsystemet inte kan ha i RAM-minnet.

10. Bootloader. “Uppstartingsladdaren” (egen påhittad term:). Boot = starta. Load = “ladda” eller “förbereda”. Bootlader är ett program som laddar upp operativsystemet till datorn när datorn startas upp. Bootloader startar även operativsystemet. Operativsystemet måste alltså först implementeras i datorns system innan man kan använda det.

 

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

Be the first to comment on "SÅ INSTALLERADE JAG LINUX UBUNTU"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.