Rösträtten bör inte vara till för alla – MED-bloggen

Systemet ger också starka incitament för att använda sig av demografisk manipulation för att stärka och cementera status quo. De senaste årens migration från tredje världen har i alla fall delvis varit en slags väljarimport för framför allt Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Som lök på laxen gynnar inflödet av migranter också den omfattande omhändertagandeindustrin och de personer som har sin utkomst där. Personer som också kan förväntas hylla ”den humanitära stormakten” med påföljande egna

Källa: Rösträtten bör inte vara till för alla – MED-bloggen

Vem ska ha rätt att rösta i svenska val?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.