ROSA KOIRE OM AGENDA 21/2030

Augusti 2019

ROSA KOIRE OM AGENDA 21

För att få mer kött på benen gällande Agenda 2030 kan man lyssna på videon nedan där Rosa Koire berättar om Agenda 21 som är föregångaren till Agenda 2030.  Föreläsningen hölls i Danmark år 2013.

Rosa Koire:

Agenda 21 är en global plan som implementeras lokalt. Den internationella organisationen för att implementera Agenda 21 heter International Council on Local Environmental Initiatives (ICLEI) (flera svenska städer är medlemmar).  I Danmark beslutade man år 2000 att alla kommuner ska implementera Agenda 21 strategier.

AGENDA 21 OCH URBANISERING

Agenda 21 innebär tätbyggda citykärnor. Hela iden är att få människor att bo i städer istället för landsbygden. Man ändrar på lagen om markrätten för att kunna få tätbyggda hus i city. Enligt Agenda 21  är det ohållbart att bo på landsbygden eftersom dessa släpper ut för mycket växthusgaser. Om du bor i ett hus  är du “dålig“. Därför vill de flytta alla till city centers för då är man hållbar. Detta innebär lägenheter byggda på varandra i tätbyggda stadsdelar. Utanför har du din busslinje eller tåglinje. Du kommer att få ha en bil per familj, om du har tur. På framsidan har du en bred trottoar. Du har din cykelväg. För att få folk bort från landsbygden  blockerar man vägarna till landsbygden och till reservaten. Man tar bort äganderätten för personer och gör den till allmän äganderätt. Sedan kan denna mark tas över av stora företag.  Det sätt som man får bort folk från landsbygden är att kontrollera din vattenbrunn, att begränsa din access till landsbygden, att låta bli att underhålla infrastrukturen, att ta bort ditt lokala postkontor, att ta bort skolor.

rosa koire agenda 21 united nations

Rosa Koire på OpenMind konferensen i Danmark år 2013 där hon pratar om Förenta Nationernas Agenda 21.

DET FABRICERADE KLIMATHOTET

För att installera denna agenda  behöver globalisterna kriser. En av dessa kriser är global uppvärmning eller klimatförändringar. Man säger att planeten är i fara, att havsnivåerna stiger, att livsformer är hotade och att allt är vårat eget fel. Man menar att vårt själviska beteende nästan har förstört planeten. Och här kommer Förenta Nationerna in som världens räddare, FN ska rädda planeten.

1987  kom World Commission on Environmental Development (WCED) med rapporten ”Vår gemensamma framtid”. Det var från denna rapport som uttrycket ”hållbar utveckling” kom från. Rapporten påvisade visas problem bland annat miljömässiga problem. Förenta Nationerna frågade efter en lösning på dessa problem och några år senare så kom World Commission on Environmental Development med lösningen – Agenda 21 och hållbar utveckling.

RESTRIKTIONER AV ENERGIFÖRBRUKNING

Agenda 21 innebär mätande och restriktioner av vår energiförbrukning och vår vattenförbrukning med hjälp av  smarta elmätare.  Agenda 21 innebär datainsamling och datadelning vad gäller vår energiförbrukning, i skolan, i hälsovården, inom lagväsendet ja praktistk taget överallt. När det gäller smarta elnät och smarta elmätare tittar du på ett gigantiskt informations-spårnings och kontrollsystem. Detta system är designat att kontrollera all elektricitet, gas, vatten och informationssystem över hela världen. Detta inkluderar dina personliga data samt hälsodata. Övervakning är väsentligt när det gäller att implementera Agenda 21. Siemens håller på med smarta elmätare och det smarta elnätet. De äger och köper vatten, de sponsrar ICLEI, de stödjer hållbar utveckling, de håller på med höghastighetståg. IBM arbetar på biometri. GE arbetar med det smarta elnätet.

Be the first to comment on "ROSA KOIRE OM AGENDA 21/2030"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.