RÖDGRÖNA MILJÖMUPPAR  VILL HA BILFRIA SÖNDAGAR I GÖTEBORG

Alliansen i Göteborg vill lyfta innerstaden genom att bland annat förlänga parkeringstiden i staden. Där det i dag är tillåtet att parkera i tio minuter vill Alliansen öka till 30 minuter. På så sätt menar de att det blir enklare för dem som vill ta bilen in till centrum. Nu går oppositionen helt i motsatt riktning – och föreslår bilfria söndagar i innerstaden. De som i så fall skulle beröras är privatbilister, då tanken är att all nödvändig trafik ska få köra genom staden som vanligt. – Vi vill få göt

Source: Göteborg: Oppositionen vill införa bilfria söndagar

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.