PILLERPARADOXEN

8/9- 2015


Robert Whitaker är en amerikansk medicinsk journalist och har skrivit många böcker om psykiatri och läkemedelsindustrin. Hans senaste bok heter “Anatomy of an epidemic”  (på svenska “Pillerparadoxen” ).

PSYKIATRISKA DIAGNOSER ÖKAR

Nuförtiden så ökar diagnostiseringen av NPF (neuropsykiatriska-funktionshinder). Vi pratar om diagnoser såsom ADHD, bipolär sjukdom, depression,  ångest, autism etc.

Reklamen som visas på tv och olika medier ang. psykofarmaka (samlingsnamnet för mental medicin) visar upp scenarios där livet är behagligt och depressionen/ångesten är borta tack vare nya fantastiska  psykiatriska mediciner.

Robert Whitaker går in på iden att om psykiatriska diagnoser och läkemedel är så bra som påstås så borde ju sjukskrivningarna minska och folk bli friska. Kollar man på statistikerna över psykiatriska diagnoser och sjukdomar så ser man att resultatet är det motsatta; statistikerna över sjukskrivningar skjuter i höjden.

Robert Whitaker menar att anledningen till att diagnostiseringen och medicineringen fortsätter i sådan rasande fart beror på att det är en väldigt lönsam industri. Här kan man även tillägga att det är vanligt att läkare och psykiatriker ofta säger till patienten att denne kommer att ha sin sjukdom hela livet.

GÖR PSYKOFARMAKA MER SKADA ÄN NYTTA?

I boken Pillerparadoxen/Anatomy of an epidemic så säger Robert Whitaker vidare att psykofarmaka  kan eventuellt vara bra i några veckor men i det långa loppet så är det dokumenterat att medicinen gör mer skada än nytta.

Det paradoxala i det hela är att antidepressiva läkemedel kan ibland göra depressionen konstant; benzodiazepiner skapar oro istället för att minska oron; ångestdämpande medicin skapar mer ångest etc. Han påstår  att psykofarmaka kan göra dessa tillstånd permanenta och i vissa fall oåterkalleliga.

Vidare påstår Whitaker att om det kommer fram studier som visar på att läkemedlen är dåliga så publiceras aldrig dessa studier; endast positiva studier lyfts fram. Man ser aldrig kritiska studier som publiceras i nyhetstidningarna.

Whitaker pratar också om biverkningarna av psykofarmakan. Han menar att SSRI-medicinen t.ex. kan göra personer mordiska eller självmordiska. Ett exempel på detta är alla skolskjutningar i USA där majoriteten av gärningsmännen använde någon form av psykofarmaka. Psykofarmaka till barn och ungdomar i USA är väldigt utbrett.


ANTIPSYKOTISK MEDICIN SKAPAR PSYKOSER

När det gäller antipsykotiska läkemedel så finns det studier som visar att användandet av antipsykotisk medicin i det långa loppet förändrar hjärnan och kan göra personen permanent psykotisk. Detta p.g.a. att hjärnan försöker kompensera den ändring som medicinen gör.

 Psykofarmaka kan skapa akatisi.  Akatisi är ett tillstånd av inre oro som inte vill sluta. Det har beskrivits som  en slags  inre tortyr.  Det är dokumenterat att SSRI kan skapa akatisi. Akatisi har många samband med mord och självmord. Robert Whitaker menar att det verkar som om psykofarmaka får personen att släppa sina spärrar.

De värsta bieffekterna av psykofarmaka kommer om man slutar tvärt med medicineringen. Många mord och självmord har gjorts i samband med abrupt avbrytande av medicineringen.

Till sist så säger Whitaker  att tack vare alla diagnoser och medicineringen som ges till barn och ungdomar så har vi sjukdomsförklarat  barndomen.

 

 

Referenser

Bokus: Pillerparadoxen; Anatomy of an epidemic. Robert Whittaker.

Socialpolitik: pillerpardoxen av Robert Whitaker

Jinge: Anatomy of an epidemic/Pillerparadoxen

 
 

Be the first to comment on "PILLERPARADOXEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.