PILLERPARADOXEN

8/9- 2015 Robert Whitaker är en amerikansk medicinsk journalist och har skrivit många böcker om psykiatri och läkemedelsindustrin. Hans senaste bok heter “Anatomy of an epidemic”  (på svenska “Pillerparadoxen” ). PSYKIATRISKA DIAGNOSER ÖKAR Nuförtiden så ökar diagnostiseringen av NPF (neuropsykiatriska-funktionshinder). Vi pratar om diagnoser såsom ADHD, bipolär sjukdom, depression,  ångest, autism etc. Reklamen som visas…

This content is for Standard members only.
Login Join Now