FRAMTIDEN FÖR VACCIN – THE CORBETT REPORT

Januari 2021

Kan vi lita på Covid-19 vaccinen? James Corbett från The Corbett Report analyserar i sin video “The Future of  Vaccines” om att hela proceduren har skett i en hast och att rMNA-vaccinen är experimentella vaccin som inte använts på befolkningar förut. 

“DET NYA NORMALA”

Corbett säger att Världshälsoorganisationen pushar för “det nya normala” vilket, enligt WHO, innebär social distansering, att bära skyddsmask, att övervaka smittspridning (via appar). WHO menar även att detta “nya normala” kommer att bestå. Etablissemanget vill att hela planeten ska vaccinera sig så att “allt kan bli normalt igen”. Samtidigt ser vi hur globala ledare börjar pusha för andra agendor såsom klimatförändringarna, om att omdana de ekonomiska systemen eller andra “globala utmaningar” i kölvattnet av Coronapandemin. 

världshälsoorganisationen_covid-19_coronapandemi_sverige_diagnos_folkhälsomyndigheten

Världshälsoorganisationen menar att vi måste vänja oss vid det “nya normala”. Världshälsoorganisationen har även nyligen ändrat på sin definition på “flockimmunitet” och menar att flockimmunitet nu endast kan uppnås via vaccinering. Naturlagar är tydligen inte WHO’s starka sida. 

I USA är det militären som har hand om själva distribueringen och logistiken över Covid-19 vaccinen. Planen är att snabbast möjligt få ut de nya experimentella vaccinen på marknaden även fast man inte har gjort några långsiktiga tester som man brukar i vanliga fall. Några av vaccinen som nu kommer med Covid-19 har aldrig tidigare testats på människor och dessa vacciner utgör starten på nya typer av vaccin  som kommer att komma i framtiden.

95%  SÄKRA VACCIN ELLER?

Mainstream media hjälper till att basunera ut meddelandet om att “hjälp” mot dagens situation är på väg i form av Covid-vaccin. Msm i USA finansieras till stora delar av läkemedelsindustrin. Läkemedelsindustrin basunerar  ut att de nya vaccinen har “90 % effektivitet” eller liknande. Men dessa påståenden kommer från läkemedelsbolagens pressavdelningar och bolagen har inte varit transparenta hur de har kommit fram till dessa procentsatser.

Bland annat så har AstraZeneca i en studie gett en betydligt mindre dos vaccin till provpersoner och sedan baserat sina procentsatser på detta utan att förtydliga detta. Man hade gett försökspersoner halva dosen av vaccinet istället för den dos som man officiellt vill ge personer. Denna provgrupp hade bättre resultat än gruppen som fick den officiella dosen.

Pfizer hade provförsök med 44.000 människor. 170 av dessa försökspersoner var diagnostiserade med Covid-19. Av dessa var 162 i placebogruppen medans 8 personer fick själva vaccinet. Av detta har Pfizer  räknat ut att vaccinet skyddade 154 utav 162 personer = 95% säkerhet.

folkhälsomyndigheten_corona_covid-tester_prov_

James Corbett från The Corbett Report.

 RISKER FÖR KVINNORS FERTILITET

Fas 3 studier pågor fortfarande även fast vaccinet har getts klartecken av regeringar att distribueras. Information for UK Healthcare Professionals konstaterar att man inte har avslutat fertilitetsstudier på djur av vaccinet. Med andra ord så vet man inte om Covid-19 mRNA-vaccinet påverkar fertiliteten. En annan sak som är anmärkningsvärd är att det inte är hälsovården som är ansvariga för att leverera vaccinet till allmänheten – utan militären ( I USA går vaccinet först till militära baser som ska “kontrollera vaccinets renhet” innan vaccinet distribueras till befolkningen).

DET NYA EXPERIMENTELLA RMNA-VACCINET

Vaccinen från Moderna och Pfizer är inte vaccin i egentlig mening. De är mRNA vaccin, en ny metod för vaccinering som aldrig tidigare blivit godkända för vaccinering.  Det vanliga vaccinets princip är att införa ett virus i kroppen så att kroppen kan reagera mot detta och således bli immun mot viruset men så fungerar inte rMNA-vaccinet. RMNA-vaccinet går ut på att man programmerar dina  celler att skapa ett virus som ditt immunsystem kommer att reagera mot och skapa antikroppar. De medger själva att det finns chans att det uppstår skadliga reaktioner av detta vaccin och de är inte ens säkra på att metoden kommer att fungera. De kritiska röster som höjs mot detta experimentella vaccin stämplas som anti-vaccin propagande av läkemedelsindustrin och mainstream media och censureras flitigt på sociala medier.

Dr. Wolfgang Wodarg är kritisk till det nya rMNA-vaccinet. Han säger att RMNA-vaccinet innhåller polyethyleneglycol (PEG) och 70 % av försökspersonerna fick antikroppar mot PEG. Detta betyder att PEG kan framkalla allergiska och skadliga reaktioner hos personen. RMNA-vaccinen innehåller även syncytin-homologous proteiner vilka behövs för bildandet av en moderkaka hos däggdjur. Om  immunförsvaret skapar en respons mot syncytin-homologous skulle det kunna innebära icke-fertilitet hos kvinnor.  Wodarg menar att det behövs långsiktiga studier för att studera vaccinets säkerhet men detta kommer inte att ske eftersom “planeten är i en krissituation”.  Dr. Wodarg menar att hela mänskligheten håller på att bli förd bakom ljuset. 

Man har jobbat länge med att få fram vaccin mot Coronavirus med djurtester och man har misslyckats. Försöken kanske gick bra men när djuret sedan stötte på viruset i det vilda så dog merparten av djuren eller fick skadliga reaktioner. 

Enligt Nurembergkoden är det förbjudet att tvinga på någon en medicinsk procedur. Men i flera länder pågår ett slags tvång till vaccinering genom att man stänger ute de icke-vaccinerade från vissa grundläggande aktiviteter, såsom resande, att gå på bio, man får inte tillgång till välfärd och liknande aktiviteter. 

Se hela dokumentären för full information.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "FRAMTIDEN FÖR VACCIN – THE CORBETT REPORT"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.