”Riskfyllt när vård digitaliseras av stora amerikanska företag”

Region Skåne upphandlade i början av 2018 ett vårdinformationssystem från USA. Även Västra Götalandsregionen har efter avslutad upphandling beslutat att ingå avtal med samma amerikanska leverantör som Region Skåne. Dessa två upphandlingar motsvarar cirka 30 procent av den svenska marknaden

 

Källa: ”Riskfyllt när vård digitaliseras av stora amerikanska företag” – DN.SE

Det svenska digitaliserade vårdsystemet kommer att kontrolleras av amerikanska företag. Kan omöjligt vara bra.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.