ALLA RIKSDAGSPARTIER VILL HA PANDEMILAG

December 2020

Alla partier i riksdagen vill ha pandemilag.  

Videon ovan är en sammanfattande video från riksdagen den 16 december 2020 som visar att ALLA riksdagspartier säger ja till Pandemilagen. Detta möte var inte ett beslut om pandemilagen utan ett tillkännagivande från partierna till regeringen att ta fram en pandemilag. 

 

Utdrag från debatten: 

Acko Ankarberg (KD).   Ärendet har sitt ursprung i ett initiativ från Centerpartiet, och efter ett som vanligt gott samarbete i socialutskottet har vi samlats i enighet kring ett förslag – ett betänkande – till en tillfällig lag som reglerar hur människor får samlas vid en pandemi, hur nedstängning av verksamheter får ske och hur de verksamheter som berörs ska kompenseras. Men det krävs också en pandemilag som ger ramarna för åtgärderna.  Det behövs en lag som möjliggör åtgärder där trängsel kan uppstå och som gör att det, om det finns skäl och är proportionerligt, kan vidtas åtgärder som effektivt kan minska trängseln och risken för smitta.

Kristina Nilsson (S).  Det är därför välkommet att socialutskottet är enigt om att en sådan lagstiftning bör komma på plats så snart som det bara är möjligt. Lagen behöver helt enkelt bli träffsäker. Den behöver reglera allmänna sammankomster som demonstrationer, gudstjänster och teatrar, offentliga tillställningar som nattklubbar och loppmarknader samt handelsplatser och kollektivtrafik. Med tanke på hur det såg ut förra sommaren behöver kommunerna även få möjlighet att besluta om förbud att vistas på särskilda platser, till exempel en badstrand.

Camilla Waltersson Grönwall (M).  Det har sedan dess blivit uppenbart att Sverige måste få en lag som gäller vid civila kriser.  Aldrig har väl en lag hanterats så snabbt av riksdag och remissinstanser i Sverige. För det andra blev resultatet att det tillfördes en underställande mekanism som innebar att regeringen så snabbt som möjligt skulle underställa varje enskilt fall riksdagens prövning genom en proposition. På så sätt gav man regeringen den handlingskraft man efterfrågade samtidigt som man säkerställde att demokratin vidmakthölls. Det är nog uppenbart för alla och envar att om lagen verkligen behövs är det just nu. Många branscher som skulle ha kunnat genomföra sina verksamheter på ett sätt som motverkar smittspridningen har i praktiken fått näringsförbud. Verksamheter som till exempel Astrid Lindgrens Värld har varit tvingade att stänga.

Ann-Christine From Utterstedt (SD). Fru talman! Sverigedemokraterna ställer sig också bakom utskottets förslag till beslut och välkomnar förslaget. Det står klart att Sveriges avsaknad av undantagslagar som möjliggör en effektiv hantering av en samhällskris och ett införande av restriktioner i samhället skiljer ut oss från många andra länder. I somras begärde Sverigedemokraterna att en inventering skulle göras av vilka befogenheter som ska kunna delegeras under en kris. Syftet var att man snabbt skulle kunna sätta in ändamålsenliga restriktioner om behov skulle uppstå under den andra våg som skulle kunna drabba Sverige. Fru talman! Sverige har nu levt mer än tio månader med pandemin, och dödstalen närmar sig snart 10 000. Sverigedemokraterna välkomnar därför att regeringen nu på utskottets initiativ föreslår en lag i stället för att luta sig mot icke bindande rekommendationer och råd.

 Sofia Nilsson (C). Fru talman! I dag passar det att utropa det välkända “Äntligen!” Under en lång tid har vi i Centerpartiet nämligen påpekat vikten av att Sverige behöver en ny och rättvis pandemilag, och nu kan jag glädjande nog konstatera att vi har en bred enighet för just det. Djurparken Skansen har kunnat fortsätta sin verksamhet utan någon begränsning i deltagarantal medan nöjesparken Gröna Lund har tvingats hålla stängt. En restaurang med bordsservering kan ha hundratals gäster, men om en artist samtidigt spelar musik klassas middagen som en konsert och får inte genomföras. Varken Lidingöloppet eller Vasaloppet kan genomföras trots att möjligheten att hålla avstånd mellan deltagarna under 30 kilometer respektive 90 kilometer borde vara goda där ute i skogarna.  Många branscher och verksamheter har i praktiken nästan fått näringsförbud, och begränsningarna som har införts har inneburit stora ekonomiska förluster.

Jag är som sagt väldigt glad över att det nu finns en bred enighet för det utskottsinitiativ som Centerpartiet lämnade in den 15 oktober.

Karin Rågsjö (V). Fru talman, ledamöter och alla ni därute som längtar efter det normala och att bli kvitt rädslan! Hela samhället längtar efter en covid-19-fri värld, och vi kommer att få det efter vaccinationerna. Vår lagstiftning funkar inte speciellt bra i denna typ av kris. Detta har vi nu lärt oss något av och insett att vi måste ha en nationell krishantering där man kan peka med hela handen och få alla med sig. Den lagstiftningen har vi inte i dag, men den ska vi skaffa oss tillsammans. Jag välkomnar enigheten, för det behövs en pandemilag.   Det finns verkligen behov av att kunna reglera hur människor kan träffas och vara ute på stan. Jag ser framför mig att vi måste kunna öppna upp och stänga ned lika effektivt och lika snabbt, och det kan vi göra med en pandemilag.  Det ska synas tydligt i regelverket, fru talman, hur trängsel i det offentliga rummet kan hanteras.  Smittan och folkhälsan ska vi ta hänsyn till.  Fru talman! Det är viktigt att grundlagsskyddade rättigheter som demonstrationsfrihet, mötesfrihet och så vidare inte inskränks. Alla förslag till inskränkningar måste vara proportionerliga och tidsbegränsade i förhållande till sitt syfte. 

Barbro Westerholm (L). Fru talman! Liberalerna välkomnar att vi nu fattar beslut om en pandemilag, om än med begränsad giltighet tidsmässigt. Det är väldigt bra att vi har nått enighet.  Vi måste få verktyg så att vi kan få proportionerliga beslut för att begränsa smittan. Det gäller köpcentrum, kollektivtrafik och annat. Samtidigt vill vi i Liberalerna understryka att de begränsningar som görs i ett sådant här krig ska skydda invånarna samtidigt som de inte får begränsa mer än nödvändigt. Här blir det intressant om några år när Världshälsoorganisationen och andra kommer att utvärdera vad olika länders begränsningar har haft för värde.  Naturligtvis önskar vi en permanent lagstiftning, men vi har inte den tiden.  Sannolikt krävs också grundlagsförändringar, och då ska det vara ett mellanliggande val. Det är otänkbart att den lagstiftning som vi nu akut behöver ska dröja så länge. Vi är därför positiva till en tillfällig lag.   Denna lagstiftning är väldigt välkommen, och jag tror att den tänder ljus i tunneln tillsammans med att vi nu ser vaccin komma.

Pernilla Stålhammar (MP). Fru talman! Jag är väldigt glad över att vi har ett så bra samarbete i vårt utskott och att alla partier ser värdet av att snabbt komma fram med en pandemilag.  Vad som är viktigt är att den här pandemilagen, som vi kommer att hantera i början av nästa år efter att regeringen lägger den på riksdagens bord, ska gälla just covid-19. Sedan måste det ske ett mycket mer genomgripande arbete för att ta fram en långsiktig pandemilag.  Vi har varit väldigt hänvisade till att folk följer råd, och det är gott så – men ibland behöver man starkare verktyg.  Fru talman! Det kommer att bli bra när vi får den här lagstiftningen på plats. Vissa verksamheter som hittills inte har kunnat bedrivas kommer att kunna bedrivas utan att riskera större smittspridning, och vissa kommer kanske att i värsta fall behöva stängas ned i vissa lägen.

 

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.