RIKDAGSLEDAMÖTERS PENSION OCH INKOMST

Riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl, 48, lämnar Liberalerna – och blir politisk vilde. Genom att sitta kvar i riksdagen mandatperioden ut kan hon få omkring 9,9 miljoner kronor av skattebetalarna – inklusive riksdagsarvode och inkomstgaranti. – 50-årsgränsen är av avgörande betydelse för om man ska få inkomstgaranti fullt ut till det att man går i pension, säger Johan Hirschfeldt, ordförande i riksdagens arvodesnämnd.

Source: Carlsson Löfdahl kan nu få 9,9 miljoner kronor – i arvode och inkomstgaranti till pensionen | Aftonbladet

Läs vilka inkomstförmåner- och pensionsförmåner som riksdagsledamöter har. Ha detta i åtanke när de snart kommer att rösta i riksdagen om att försämra vår pension ytterligare genom att höja vår pensionsålder.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.