RFSU OM BARNS SEXUALITET

Augusti  2018 RFSU – Riksförbundet För Sexuell Upplysning – har material som är riktat till pedagoger på låg-och mellanstadienivå samt förskolelärare och handlar om barn och deras sexualitet. Uppenbarligen vill RFSU sexualisera barnen. Häftet heter ‘Barns sexualitet – en vägledning’. Häftet fokuserar på barn från spädbarnsålder till puberteten och fokus är på förskoleåldern.    …

This content is for Standard members only.
Login Join Now