RFSU OM BARNS SEXUALITET

Augusti  2018

RFSU – Riksförbundet För Sexuell Upplysning – har material som är riktat till pedagoger på låg-och mellanstadienivå samt förskolelärare och handlar om barn och deras sexualitet. Syftet för RFSU är att sexualisera småbarn.

Häftet heter ‘Barns sexualitet – en vägledning’. Häftet fokuserar på barn från spädbarnsålder till puberteten och fokus är på förskoleåldern.

rfsu_sexualundervisning_barn

 

 

BARNS SEXUALITET

I häftet menar RFSU att barns sexuella lekar och sexuella utforskande är en del av ett barns liv och utveckling. Man menar också att det är naturligt att barn även är intresserade av vuxnas kroppar och att de vill röra de vuxnas könsorgan.

“Utforskandet av den egna och andras kroppar kan ske genom att man studerar sig själv i spegeln, visar sin kropp för andra eller testar om en legobit går att få in i rumpan. Barn kan också vara nyfikna på vuxnas kroppar och ställa frågor om dem, eller vilja röra vid vuxnas bröst eller könsorgan”.

Om däremot doktorslekarna blir tvångsmässiga eller om barnet blir aggressivt under lekarna så måste man som förälder ta reda på varför barnet gör så:

“Är den som vilken annan lek som helst? Om leken verkar tvångsmässig, om barnet blir aggressivt när det blir avbrutet och om leken innehåller tvång mot andra, kan man behöva utreda orsakerna till varför barnet handlar som det gör”.

rfsu_skolan_sex _barn

 

 

rfsu_hans linde_

Hans Linde – förbundsordförande RFSU. Foto Daniel Ivarsson.

SMÅ BARNS ONANI

Under rubriken ‘Små Barns Onani‘ pratar RFSU om att barn upptäcker att det är skönt att röra vid sitt könsorgan men att barnet också lär sig att detta göres bäst i avskildhet. RFSU nämner att barn ofta leker lekar där de undersöker varandras kroppar och vad som känns skönt. RFSU menar att det är viktigt att lekarna är “lekfulla” och “positiva” för då behöver man som förälder inte avbryta leken.

“Många barn upptäcker att det känns skönt att röra vid könsorganet på ett speciellt sätt, att dra i det eller att till exempel gnida sig mot något. Det kan ske när barnet vill komma till ro och sova – men också i andra situationer, som i stolen i väntan på maten eller i tv-soffan”.

Under rubriken ‘Barns intresse och nyfikenhet’ så bannar RFSU föräldrar som inte låter sina barn upptäcka deras sexualitet. RFSU menar att tillrättavisningar, markeringar och liknande åtgärder från föräldrarnas sida kan innebära att barnet förknippar sexualiteten med skuldkänslor och att sådana känslor kan påverka sexualiteten senare i livet.

“Ta inte bara bort fyraåringens händer om det rör vid sitt könsorgan vid matbordet. Förklara att du förstår att det kan kännas skönt att ta på snippan eller snoppen, och att barnet kan fortsätta på sitt rum efter maten”.

 

LUCKRA UPP DE SEXUELLA NORMERNA

RFSU uppmuntrar till att prata om sexualitet med barn och att det bör göras i tidig ålder eftersom detta “påverkar självkänslan positivt, stärker identiteten och ökar välbefinnandet”. RFSU menar att barnet kropp är deras egen och att barnet har rätt att säga ja till sådant de vill göra. Barnet för få tillgång till ensamtid så att man som förälder visar respekt för att sexualiteten är privat.

“Ett sätt att stärka barns integritet är att låta dem öva på att berätta vad de tycker om, och vad som inte känns bra. Tycker barnet om att kli kliat på ryggen, eller kammad i håret? Låt det tala om var det känns bra och var det inte känns skönt. På det sättet lär du barnet att berätta vad det vill och inte vill, och att det kan bestämma över sin egen kropp. Det hjälper barnen att lära känna sig själva och de lär sig att olika personer kan tycka om olika saker”.

rfsu_förskolan_dagis_sex

 

RFSU pratar om att barn kan få höra att en pojke och en flicka är ett ‘sött par‘ men detta sägs aldrig om till exempel två lekande pojkar. Istället kan lekar mellan två pojkar avbrytas. RFSU menar att heterosexuell kärlek är accepterad av samhället medans homo-och bisexualitet inte är det. RFSU menar att homo-och bisexuella barn inte får sina tankar och känslor bekräftade. RFSU menar att dessa normer är skadliga och normerna bör luckras upp.

“Normerna påverkar i allra högsta grad våra barn och de möjliga val de ges i livet. Några sätt att utmana och luckra upp detta är genom att bekräfta många olika egenskaper hos barnen, hjälpa dem att uttrycka olika känslor och visa för dem att du inte tar för givet att de gillar vissa leksaker, vill ha vissa kläder eller blir kära i vissa personer”.

BARN OCH TRANSSEXUALITET

RFSU uppmuntrar även att barn kan ha tankar om transsexualitet. Här menar RFSU att om barn har sådana tankar så måste dessa tas på allvar. Man bör respektera att barnet vill bil kallat “han” istället för “hon“, man bör låta barnet ha de kläder de vill och att man bör visa att man förstår barnets känslor genom att prata med barnet om trans. RFSU menar att det är viktigt att skolan arbetar alla barns välmående.

“Det kan också handla om att låta barnet ha de kläder det vill och att visa att man förstår barnets känslor genom att exempelvis prata med det om trans. Acceptansen för barns könsöverskridande sätt att vara är ofta större i förskolan än i skolan. Desto viktigare att barnet får stöd och respekt och att skolan medvetet arbetar för alla barns välmående”.

 

 

rfsu_barns sexualitet en vägledning

 

SNIPPOR OCH SNOPPAR

RFSU har en annan broschyr som heter ‘Snippor och Snoppar‘ och som är skriven av socialpedagogen Anna Kosztovics.

“Syftet med boken är inte alls att sexualisera barnen utan bara att lyfta fram deras egen sexualitet som en positiv kraft i livet. Nästan alla barn pillar på sina kön, först i en upptäckarfas och sen för att det känns skönt. Många barn leker lekar med sexuellt innehåll (även om det oftast saknas platser där barnen får leka i fred). Boken vill ge barn ett okej till att upptäcka sin sexualitet”.

I häftet berättas att på förskolan Gunghästen så har förskolan tema på kroppen. Barnen. Varje barn lägger sig på ett stort papper och förskolelärarna ritar av konturerna på deras kroppar. Efter detta så får barnen rita kroppsdelarna på sin egen bild. Barnen får bestämma om de vill rita med kläder eller utan kläder.

“Suraya har hämtat en spegel för att hon ska kunna titta på sin snippa ordentligt innan hon ritar av den. Inuti snippan ser hon ett hål och en knopp ovanför hålet. Knoppen är hennes klitoris och hålet är öppningen på hennes slida. Ovanför slidöppningen sitter ett annat litet hål där kisset kommer ut”.

Efter övningen säger pedagogen Lena:

 
“Det är inte alla som vet det, säger Lena, men det behöver inte vara så att man är just en flicka med snippa eller en pojke med snopp. En person kan känna sig som flicka om den har en snopp eller som pojke om den har en snippa. Ibland vet man kanske inte riktigt och egentligen spelar det kanske inte så stor roll”.

 

 

 

 

 

Be the first to comment on "RFSU OM BARNS SEXUALITET"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.