RESTRIKTIONER I PSYKIATRISK MEDICIN

31/10 – 2015
Guvernören Jerry Brown i Los Angelse skrev nyligen under en lag som går ut på att minska medicinerandet av psykiatriska läkemedel till fosterbarn.

Myndigheterna i Los Angeles kommer att utbilda vårdgivare och  domstolstjänstemän i farorna med psykofarmaka och staden kommer också att utföra bevakning på institutioner som övermedicinerar psykofarmaka.

Övermedicineringen av fosterbarn i Los Angeles är ett faktum. Ungefär 25 % av alla fosterbarn har psykiatrisk diagnos med tillhörande psykiatriskt läkemedel. Ofta har dessa fosterbarn fått antipsykotiska läkemedel helt godtycklig, läkemedel som har starka bieffekter.

Mercury News: restriktioner i psykiatriska läkemedel till fosterbarn

Be the first to comment on "RESTRIKTIONER I PSYKIATRISK MEDICIN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.