DOMINIKA POLANSKA OM RENOVRÄKNINGARNA I SVERIGE

November 2021

I denna föreläsning från 2018, som är initierad av gruppen ‘Alla ska kunna bo kvar’ berättar  författaren och forskaren  Dominika Polanska  de metoder fastighetsägarna använder när de vill få med hyresgästerna på att genomföra en renovering. Detta kan sluta i en renovräkning vilket innebär att fastighetsägaren  chockhöjer hyran efter renoveringen så att många inte har råd att bo kvar. 

HÄRSKARTEKNIKER

   Polanska går in på det som hon kallar härskartekniker, det vill säga de metoder som hyresvärdarna använder för att få till stånd sina renoveringar. En teknik som används är användning av korttidskontrakt/rivningskontrakt. Med  dessa korttidskontrakt får inte hyresgästen besittningsskydd och kan sparkas ut på kort varsel när det är dags för renovering.

   I Hagsätra hade en fastighetsägare 80 % av sina hyresgäster på korttidskontrakt i över 13 år. Man missbrukar således den hyresformen för att lättare kunna göra sig av med hyresgäster. Hyresgästerna har så gott som inga rättigheter med sådana kontrakt. Många upplever även att deras lägenheter inte har besiktigats på rätt sätt.

 

dominika polanska _renovräkningar_hyresrätter_bok

INDIREKTA HOT MOT HYRESGÄSTER

   Ofta använder sig fastighetsägaren av bristande information. Hyresgästerna får inte veta hur hög hyreshöjningen kommer att bli och vad som ska göras i lägenheten vilket genererar oro. Hyresgäster har ofta upplevt  att informationen från hyresvärden är indirekt hotfulla. Innan en renovering kan ske måste ett antal hushåll godkänna den (godkännandebrev). Ibland har  hyresvärden hotat med att om hyresgästerna inte skriver på godkännandebrevet kommer hyresgästen att hamna i hyresnämnden.

SÖNDRA OCH HÄRSKA

  Ofta är hyresvärdarna svåra att få tag i,  de kan ha korta telefontider, kontoren kan ligga långt borta från själva stadsdelen, man får inte sin fråga besvarad utan man blir istället slussad mellan olika personer. Hyrevärden håller småskaliga möten där man till exempel har ett möte för en trapp i ett hus medans de andra trapporna ej får vara med. På så sätt kan folk inte prata ihop sig och bilda motstånd.

   Man använder söndra och härska mellan de hyresgäster som har korttidskontrakt och de som har förstahandskontrakt. Hyresvärden kan även förbjuda hyresgästmöten i deras lokaler. De personer som har varit mest aktiva i motståndet mot renoveringar har på diverse sätt blivit bestraffade av hyresvärden. Man kan anklaga motståndarna för att vara” bakåtsträvande“. Man kan komma med påståenden som att “alla vill ha renovering men inte du“.  Motståndarna blir anklagade för att vara egoistiska, för att använda “fula metoder” eller för att vara “aktivister“. 

MEDVETEN FÖRHALNING AV UNDERHÅLL

   Ofta får hyresgästern väldigt kort tid på sig att godkänna vissa saker som har med renoveringen att göra. Ofta följt av ett indirekt hot. Ofta går representanter från hyresvärden runt bland hyresgästerna och ställer sig in hos de som är mottagliga för deras smicker. Man använder smicker och trevlighet i syfte att avväpna kritiken mot den planerade renoveringen. Vissa av grannarna börjar rapportera om sina grannar till dessa trevliga representanter och på så sätt splittar man motståndet i gruppen.

   Det har hänt att hyresvärden har ändrat kontraktet utan att ha informerat hyresgästerna till exempel att förstahandskontraktet har gått över till korttidskontrakt. Det har hänt att hyresvärder utför ett dåligt underhåll på fastigheterna i syfte att trötta ut hyresgästerna: vattenläckor, mögelskador. Hyresgästen klagar men felen blir inte åtgärdade.

 

REFERENSER

Dominika Polanska är Forskare i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Uppsala Universitet. Hon har skrivit böckerna “Den orättvisa rättvisan” och “Renovräkt” som handlar just om renovräkningar. Hemsida https://dominikavpolanska.se/

Hemsida Alla ska kunna bo kvar: 

http://allaskakunnabokvar.se/

 

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. https://jmm.nu/donera-donate/ .Be the first to comment on "DOMINIKA POLANSKA OM RENOVRÄKNINGARNA I SVERIGE"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.