ÅKLAGARANMÄLAN HAR INLÄMNATS TILL VÄSTERORTS ÅKLAGARKAMMARE – GÄLLANDE FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

December 2021

Här är utdrag ur anmälan: 

ANMÄLAN AV FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN för som synes synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om bl.a. grovt planerat uppsåtligt bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament i det gigantiska som synes planerade grovt bedrägliga medicinska experimentet med de sk ”vaccinerna” och PCR bedrägeriet.

Åklagaranmälan till chefsåklagare/kammarchef Erika Lejnefors som har på begäran att säkerställa fullständig rättssäker, opartisk och saklig handläggning och att denna åklagare anmälan mycket skyndsamt och med prioritet handlägges av chefsåklagare/kammarchef Erika Lejnefors utsedd handläggare.

1.

Brottsmisstankar

Grovt uppsåtligt planerat och överlagt Bedrägeri utifrån och med ekonomiska incitament, grovt uppsåtligt planerat och överlagt Brott mot liv och hälsa utifrån och med ekonomiska incitament m.m. se Brottsbalken https://lagen.nu/1962%3A700

PCR test bedrägeriet planerat grovt uppsåtligt gigantiskt bedrägeri med enorma ekonomiska incitament bl.a. då. för att grunda och borga väg för de sk ”vaccinerna”.

Alltså ”vaccinerna” som uppenbart bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Det grovt uppsåtliga planerade utifrån enorma ekonomiska incitament

” ̈VACCINERNA”/ BIOVAPEN bedrägeriet.

De sk ”vaccinerna” som bevisligen inte är vanliga vaccin, dessa sk ”vaccinerna”/biovapnen är injektioner som är toxisk genterapi och ett gigantiskt globalt och nationellt MEDICINSKT EXPERIMENT som pågår till 2023.

  • –  Alltså där de manipulerade, barn och vuxna, grovt bedrägligt och uppsåtligt utifrån ekonomiska incitament har blivit manipulerade och bedragna, alltså där de bedragna och manipulerade ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta gigantiska medicinska läkemedelsexperiment.
  • –  Alltså där de ”vaccinerade” har undanhållits opartisk, saklig och objektiv (se svensk grundlag Regeringsformen bl.a. RF 1:9) information, upplysning och vägledning om riskerna i detta MEDICINSKA EXPERIMENT, se i den delen bl.a. Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen, Barnkonventionen (svensk lag) och Patientlag 3 och 4 kap om informerat samtycke.

 

Anmälan finns på: 

https://www.medicdebate.org/node/2656

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

Be the first to comment on "ÅKLAGARANMÄLAN HAR INLÄMNATS TILL VÄSTERORTS ÅKLAGARKAMMARE – GÄLLANDE FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.